ค่าบริการติดตั้งแอร์เปลือย

ราคาค่าบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

แบบแอร์เปลือย (สินค้าใหม่  ไม่มีท่อน้ำยามากับเครื่อง)

กรณีติดตั้งแอร์ย้ายหรือแอร์ที่ถอดไว้  ราคาจะแพงขึ้นเพราะต้องเช็คเครื่องและล้างเครื่องก่อนทำการติดตั้ง 

คิดเพิ่มชุดละ  500  บาท  (เพราะแอร์ย้ายจะยากกว่าติดแอร์ใหม่)

ขนาด / บีทียู

ค่าบริการ

12000

4,000

18000

4,500

24000

5,000

30000

5,500

36000

6,000

40000

7,000

42000

7,000

48000

8,000

55000

9,500

60000

10,500

 

เงื่อนไขการติดตั้ง:  กรณีมีส่วนเกินจากเงื่อนไขการติดตั้งที่กำหนด  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามส่วนที่เพิ่มหรือเกินนั้นคิดตามหน้างานติดตั้งจริง

 1. เดินท่อน้ำยา  4  เมตร  (แฟนคอยล์ถึงคอนเดนซิ่ง)  ส่วนเกินขนาด  12000 บีทียู =400  บาท), (ส่วนเกินขนาด  15000-18000 บีทียู =500  บาท), (ส่วนเกินขนาด  24000  บีทียู =500  บาท), (ส่วนเกินขนาด  30000 บีทียู =600  บาท), (ส่วนเกินขนาด  33000 บีทียู =600  บาท), (ส่วนเกินขนาด  36000 บีทียู =650  บาท), (ส่วนเกินขนาด  40000 - 42000 บีทียู = 700  บาท), (ส่วนเกินขนาด  480000 บีทียู =750  บาท)
 2. สายไฟ  10  เมตร  (แฟนคอยล์ถึงคอนเดนซิ่ง) ไม่รวมเดินสายเมนไฟ  (ส่วนเกินขนาด  12000 – 24000 บีทียู  =50  บาท), (ส่วนเกินขนาด  30000 – 48000 บีทียู  =80  บาท), (ส่วนเกินขนาด  60000 บีทียู  =100  บาท)
 3. เบรกเกอร์  สำหรับไฟ  220 v. หรือขนาด  20 แอมป์1 ชุด  กรณีหน้างานเป็นไฟ  380 v.  ลูกค้าต้องมีสายเมนไฟ  ณ  จุดติดตั้งคอนเดนซิ่ง (คอยล์ร้อน) และมีตู้เซอร์กิต+เบรกเกอร์สำหรับ380 v.  ไว้ให้กับช่างติดตั้งของที่ร้าน (ถ้าไม่มีและต้องการให้ทางช่างที่ร้านเดินสายไฟเมน380 v. + เบรกเกอร์  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ลูกค้าต้องมีตู้เซอร์กิตไฟ380 v. )
 4. ขายางรองตั้งพื้นคอนเดนซิ่ง  สำหรับขนาด  12000 – 60000  บีทียู  หรือขาแขวนคอนเดนซิ่งสำหรับขนาด  9000 –30000 บีทียู (ถ้ามากว่าแนะนำใช้ขายางรองตั้งพื้นหรือถ้าขนาดใหญ่จะแขวนต้องสั่งผลิตขาเหล็กเสริมเพราะค่อนข้างหนักอาจจะทำให้เกิดเสียงดังเวลาใบพัดหมุนทำงาน)
 5. ท่อน้ำทิ้ง   4 เมตร  สำหรับขนาด  12000 – 24000  บีทียู (ท่อสีเทา4 หุน)  ,สำหรับขนาด  30000 – 60000  บีทียู (ท่อสีฟ้า  6 หุน) กรณีลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือเพิ่มขนาดมีค่าท่อน้ำทิ้งเพิ่มเมตรละ  20  บาท
 6. รางครอบท่อน้ำยา  4 เมตร  ส่วนเกินเมตรละ  300  บาท (กรณีไม่ใช้ไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดหรือเก็บไว้ได้ขึ้นอยู่กับหน้างาน) 

หมายเหตุ:  

 1. ราคาค่าย้ายจะแพงกว่าเพราะไม่มีท่อน้ำยามากับเครื่อง (ท่อน้ำยาเก่าใช้ไม่ได้)
 2. ราคาค่าย้ายจะแพงกว่าเพราะต้องรื้อถอดแอร์ตัวเก่าออกจากตำแหน่งเดิมไปติดตั้งตำแหน่งใหม่
 3. ราคาค่าย้ายจะแพงกว่าเพราะตำแหน่งใหม่ฝ้าปิดต้องเจาะฝ้าเพื่อเปิดยึดสลิงในการแขวนแอร์
 4. ราคาค่าย้ายจะแพงกว่าเพราะต้องล้างทำความสะอาดตัวเครื่องหรืออัดน้ำยาให้เต็มระบบ
 5. แอร์เก่า  รับประกันการติดตั้ง  =  90 วัน  ( 3 เดือน )
 6. ราคาเงินสดราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าเปิดใบกำกับภาษีต้องบวกเข้าไป7%
 7. แอร์ใหม่  รับประกันการติดตั้งในกทม.และปริมณฑล=  180  วัน( 6 เดือน) ในต่างจังหวัด=  90 วัน

อุปกรณ์เสริมและงานเพิ่มสำหรับติดตั้งแอร์เปลือย

แอร์เปลือยจะติดตั้งซ่อนในฝ้าจะมีอุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้ในการส่งลมเย็นหรือรีเทรินอากาศกลับจะมีอุปกรณ์เสริมดังนี้

 1. SLOT  หรือกริวลม สำหรับต่อเข้ากับปากเครื่อง  ราคาขึ้นอยู่กับขนาด และการทำสี
 2. รีเทริน ติดตั้งต่อด้านล่างของเครื่องช่องที่มีการเทรินลมเข้าเครื่อง ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและการทำสี
 3. CHRAMBER คือการตีกล่องรอบตัวเครื่องเพื่อปิดไม่ให้ลมเย็นหรือรีเทรินลมออกนอกจุดที่กำหนด  ราคาขึ้นอยู่กับขนาด
 4. ตีครอบปากยึดระหว่างปากแอร์กับตัว กริวSLOT ราคาขึ้นอยู่กับขนาด
 5. ในกรณีต้องต่อท่อดักท์เพื่อส่งลมเย็นไปยังจุดต่าง ๆ ที่ต้องการ  จะมีท่อดักท์เพิ่มคิดเริ่มต้นที่เมตรละ  1,500 – 3,500  บาทขึ้นอยู่กับขนาด  (ไม่รวมกริว SLOT และรีเทริน  ต้องคิดแยกตามจำนวนที่ใช้)
Visitors: 288,166