ค่าบริการติดตั้งแอร์ 4 ทิศทาง, แอร์เปลือย

 

ราคาค่าบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

แบบ 4 ทิศทาง, แอร์เปลือย (แอร์ใหม่) 

 

 

อุปกรณ์ติดตั้ง (ตามมาตราฐาน)

ขนาด(บีทียู)

ค่าบริการ

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

ขายางหรือขาแขวน

ท่อน้ำทิ้ง(สีขาว)

รางครอบท่อ

12000

4,000

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

18000

4,500

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

24000

5,000

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

30000

5,500

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

36000

6,000

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

40000

7,000

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

48000

8,000

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

 

แบบ 4 ทิศทาง, แอร์เปลือย (แอร์ย้าย) 

กรณีติดตั้งแอร์ย้าย ค่าบริการติดตั้งจะแพงกว่า ( เช็คเครื่อง, รื้อถอด, ล้างเครื่อง, อัดน้ำยาเพิ่มให้เต็มระบบ)

 

 

อุปกรณ์ติดตั้ง (ตามมาตราฐาน)

ขนาด(บีทียู)

ค่าบริการ

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

ขายางหรือขาแขวน

ท่อน้ำทิ้ง(สีขาว)

รางครอบท่อ

12000

4,500

เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

หุน เมตร

เมตร

18000

5,000

เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

หุน เมตร

เมตร

24000

5,500

เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

หุน เมตร

เมตร

30000

6,000

เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

หุน เมตร

เมตร

36000

6,500

เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

หุน เมตร

เมตร

40000

7,500

เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

หุน เมตร

เมตร

48000

8,500

เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

หุน เมตร

เมตร

 

กรณีมีส่วนเกินที่ร้านกำหนดคิดเพิ่ม  (วัดจากหน้างานการติดตั้งตามจริง)

 

ค่าอุปกรณ์ส่วนเกิน (ใช้ตามมาตาฐาน และเหมาะสมกับขนาดแอร์)

ขนาด(บีทียู)

ท่อน้ำยา

สายไฟ

ท่อน้ำทิ้ง

รางครอบท่อ

รางสายไฟ

สกัดผนังฝังท่อ

12000

เมตรละ  400

เมตรละ  50

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

18000

เมตรละ  500

เมตรละ  50

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

24000

เมตรละ  500

เมตรละ  50

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

30000

เมตรละ  550

เมตรละ  80

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

36000

เมตรละ  600

เมตรละ  80

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

40000

เมตรละ  700

เมตรละ  80

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

48000

เมตรละ  700

เมตรละ  80

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

 

เงื่อนไขการรับประกัน :

          1.     รับประกันเฉพาะงานติดตั้ง  3 เดือนหรือ 90 วันนับจากวันที่ติดตั้งเสร็จ 

          2.     แจ้งปัญหาการใช้งานล่วงหน้า  1-2 วันเพื่อทางร้านจะนัดคิวงานเข้าตรวจสอบแก้ไขปัยหาให้ลูกค้า (อาจจะไม่ได้เข้าในวันที่แจ้งเพราะ

                  ร้านต้องเตรียมคิวและทีมช่างเข้าบริการ)

          3.     ราคานี้ไม่รวมค่าบริการเวอร์วิสล้างเครื่อง  ใช้บริการคิดค่าบริการชุดละ  600-1,200  บาทต่อชุดตามขนาด

          4.      แอร์เปลือยราคาค่าติดตั้งไม่รวมอุปกรณ์เสริมและงานเพิ่มสำหรับติดตั้งแอร์เปลือย  จะติดตั้งซ่อนในฝ้าจะมีอุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้ในการส่ง

                  ลมเย็นหรือรีเทรินอากาศกลับจะมีอุปกรณ์เสริมดังนี้

-     SLOT  หรือกริวลม สำหรับต่อเข้ากับปากเครื่อง  ราคาขึ้นอยู่กับขนาด และการทำสี

-     รีเทริน ติดตั้งต่อด้านล่างของเครื่องช่องที่มีการเทรินลมเข้าเครื่อง ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและการทำสี

-     CHRAMBER คือการตีกล่องรอบตัวเครื่องเพื่อปิดไม่ให้ลมเย็นหรือรีเทรินลมออกนอกจุดที่กำหนด  ราคาขึ้นอยู่กับขนาด

-     ตีครอบปากยึดระหว่างปากแอร์กับตัว กริวSLOT ราคาขึ้นอยู่กับขนาด

 

Visitors: 326,902