ค่าบริการติดตั้งแอร์ 4 ทิศทาง

ราคาค่าบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

แบบ 4 ทิศทาง (สินค้าใหม่  ไม่มีท่อน้ำยามากับเครื่อง)

กรณีติดตั้งแอร์ย้ายหรือแอร์ที่ถอดไว้  ราคาจะแพงขึ้นเพราะต้องเช็คเครื่องและล้างเครื่องก่อนทำการติดตั้ง  

คิดเพิ่มชุดละ  500  บาท  (เพราะแอร์ย้ายจะยากกว่าติดแอร์ใหม่)

ขนาด/ บีทียู

ค่าบริการ

12000

4,000

18000

4,500

24000

5,000

30000

5,500

36000

6,500

40000

7,000

42000

7,500

48000

8,500

60000

10,500

 

เงื่อนไขการติดตั้ง:  กรณีมีส่วนเกินจากเงื่อนไขการติดตั้งที่กำหนด  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามส่วนที่เพิ่มหรือเกินนั้นคิดตามหน้างานติดตั้งจริง

 1. เดินท่อน้ำยา  4  เมตร  (แฟนคอยล์ถึงคอนเดนซิ่ง)  (ส่วนเกิน  ขนาด  12000 บีทียู =400  บาท), (ส่วนเกิน  ขนาด  15000-18000 บีทียู =450  บาท), (ส่วนเกิน  ขนาด  24000  บีทียู =500  บาท), (ส่วนเกิน  ขนาด  30000 บีทียู =550  บาท), (ส่วนเกิน  33000 บีทียู =600  บาท), (ส่วนเกิน  ขนาด  36000 บีทียู =650  บาท), (ส่วนเกิน  ขนาด  40000 - 42000 บีทียู = 700  บาท), (ส่วนเกิน  ขนาด  480000 บีทียู =750  บาท) ), (ส่วนเกิน  ขนาด  55000 - 60000 บีทียู =850  บาท) 
 2. สายไฟ  10  เมตร  (แฟนคอยล์ถึงคอนเดนซิ่ง) ไม่รวมเดินสายเมนไฟ  (ส่วนเกินขนาด  12000 – 24000 บีทียู  =50  บาท), (ส่วนเกินขนาด  30000 – 48000 บีทียู  =80  บาท), (ส่วนเกินขนาด  60000 บีทียู =100  บาท) 
 3. เบรกเกอร์  สำหรับไฟ  220 v. หรือขนาด  20 แอมป์1 ชุด  กรณีหน้างานเป็นไฟ  380 v.  ลูกค้าต้องมีสายเมนไฟ  ณ  จุดติดตั้งคอนเดนซิ่ง (คอยล์ร้อน) และมีตู้เซอร์กิต+เบรกเกอร์สำหรับ380 v.  ไว้ให้กับช่างติดตั้งของที่ร้าน (ถ้าไม่มีและต้องการให้ทางช่างที่ร้านเดินสายไฟเมน380 v. + เบรกเกอร์  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ลูกค้าต้องมีตู้เซอร์กิตไฟ380 v. )
 4. ขายางรองตั้งพื้นคอนเดนซิ่ง  สำหรับขนาด  9000 – 60000  บีทียู  หรือขาแขวนคอนเดนซิ่งสำหรับขนาด  9000 –36000 บีทียู(ถ้ามากว่าแนะนำใช้ขายางรองตั้งพื้นหรือถ้าขนาดใหญ่จะแขวนต้องสั่งผลิตขาเหล็กเสริมเพราะค่อนข้างหนักอาจจะทำให้เกิดเสียงดังเวลาใบพัดหมุนทำงาน) 
 5. ท่อน้ำทิ้ง   4 เมตร  สำหรับขนาด  12000 – 24000  บีทียู (ท่อสีเทา4 หุน)  ,สำหรับขนาด  30000 – 60000  บีทียู (ท่อสีฟ้า  6 หุน) กรณีลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือเพิ่มขนาดมีค่าท่อน้ำทิ้งเพิ่มเมตรละ  20  บาท
 6. รางครอบท่อน้ำยา  4 เมตร  ส่วนเกินเมตรละ  300  บาท (กรณีไม่ใช้ไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดหรือเก็บไว้ได้ขึ้นอยู่กับหน้างาน)

หมายเหตุ:  ติดตั้งตามเงื่อนไขการติดตั้งที่ระบุไว้

 1. ราคาเงินสดราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าเปิดใบกำกับภาษีต้องบวกเข้าไป7%
 2. แอร์ใหม่  รับประกันการติดตั้งในกทม.และปริมณฑล=  180  วันในต่างจังหวัด=  90 วัน
 3. แอร์เก่าหรือแอร์ย้ายไม่มีท่อน้ำยามากับเครื่อง (ท่อน้ำยาเก่าใช้ไม่ได้)
 4. แอร์เก่าหรือแอร์ย้าย  รับประกันการติดตั้ง  =  90 วัน
 5. กรณีหน้างานติดตั้งงานฝ้าปิดฝ้าเสร็จแล้วแต่ช่างแอร์จำเป็นต้องต้องเจาะเปิดฝ้าเพื่อเดินท่อน้ำยา  ทางร้านจะไม่ได้เก็บงานฝ้าให้ลูกค้าต้องหาช่างฝ้ามาเก็บความเรียบร้อยแทน ไม่รวมอยู่ในราคาค่าติดตั้ง

 

Visitors: 288,169