ค่าบริการติดตั้ง แอร์ตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้า

 

ราคาค่าบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

แบบตั้ง/แขวน, ตู้ตั้งพื้น (แอร์ใหม่) 

 

 

อุปกรณ์ติดตั้ง (ตามมาตราฐาน)

ขนาด(บีทียู)

ค่าบริการ

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

ขายางหรือขาแขวน

ท่อน้ำทิ้ง(สีขาว)

รางครอบท่อ

12000

4,000

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

18000

4,500

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

24000

5,000

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

30000

5,500

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

36000

6,000

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

 40000

 7,000

เมตร 

10 เมตร 

 20 Amp.  1 ชุด

 1 ชุด/เครื่อง

หุน เมตร 

เมตร 

 48000

 8,000

 เมตร

10 เมตร 

 20 Amp.  1 ชุด

 1 ชุด/เครื่อง

หุน เมตร 

เมตร 

55000

9,000

4 เมตร

10 เมตร

-

-

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

60000

9,500

4 เมตร

10 เมตร

-

-

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

  

กรณีมีส่วนเกินที่ร้านกำหนดคิดเพิ่ม(วัดจากหน้างานการติดตั้งตามจริง)

 

ค่าอุปกรณ์ส่วนเกิน (ใช้ตามมาตาฐาน และเหมาะสมกับขนาดแอร์)

ขนาด(บีทียู)

ท่อน้ำยา

สายไฟ

ท่อน้ำทิ้ง

รางครอบท่อ

รางสายไฟ

สกัดผนังฝังท่อ

12000

เมตรละ  400

เมตรละ  50

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

18000

เมตรละ  500

เมตรละ  50

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

24000

เมตรละ  500

เมตรละ  50

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

30000

เมตรละ  550

เมตรละ  80

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

36000

เมตรละ  600

เมตรละ  80

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

40000

เมตรละ  700

เมตรละ  80

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

48000

เมตรละ  700

เมตรละ  80

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

 

เงื่อนไขการรับประกัน :

  1. รับประกันเฉพาะงานติดตั้ง  3 เดือนหรือ 90 วันนับจากวันที่ติดตั้งเสร็จ 
  2. แจ้งปัญหาการใช้งานล่วงหน้า  1-2 วันเพื่อทางร้านจะนัดคิวงานเข้าตรวจสอบแก้ไขปัยหาให้ลูกค้า (อาจจะไม่ได้เข้าในวันที่แจ้งเพราะร้านต้องเตรียมคิวและทีมช่างเข้าบริการ)
  3. ราคานี้ไม่รวมค่าบริการเวอร์วิสล้างเครื่อง  ใช้บริการคิดค่าบริการชุดละ  600-1,200  บาทต่อชุดตามขนาด

 

 

 

 

Visitors: 326,901