ค่าบริการติดตั้งแอร์ตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้า

ราคาค่าบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

แบบตั้งหรือแขวน (สินค้าใหม่  ไม่มีท่อน้ำยามากับเครื่อง)

กรณีติดตั้งแอร์ย้ายหรือแอร์ที่ถอดไว้  ราคาจะแพงขึ้นเพราะต้องเช็คเครื่องและล้างเครื่องก่อนทำการติดตั้ง 

คิดเพิ่มชุดละ  500  บาท  (เพราะแอร์ย้ายจะยากกว่าติดแอร์ใหม่)

ขนาด/ บีทียู

ค่าบริการ

12000

3,500

18000

4,000

24000

4,500

30000

5,000

36000

6,000

40000

7,000

42000

7,000

48000

8,500

60000

9,500

 

เงื่อนไขการติดตั้ง:  กรณีมีส่วนเกินจากเงื่อนไขการติดตั้งที่กำหนด  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามส่วนที่เพิ่มหรือเกินนั้นคิดตามหน้างานติดตั้งจริง

  1. เดินท่อน้ำยา  4  เมตร  (แฟนคอยล์ถึงคอนเดนซิ่ง)  ( ส่วนเกิน  ขนาด  12000 บีทียู =400  บาท ), ( ส่วนเกิน  ขนาด  15000-18000 บีทียู =450  บาท ), ( ส่วนเกิน  ขนาด  24000  บีทียู =500  บาท ), ( ส่วนเกิน  ขนาด  30000 บีทียู =550  บาท ), ( ส่วนเกิน  33000 บีทียู =600  บาท ), ( ส่วนเกิน  ขนาด  36000 บีทียู=  650  บาท ), ( ส่วนเกิน  ขนาด  40000 - 42000 บีทียู = 700  บาท ), ( ส่วนเกิน  ขนาด  480000 บีทียู = 750  บาท ), ( ส่วนเกิน  ขนาด  55000 - 60000 บีทียู =850  บาท )
  2. สายไฟ  10  เมตร  (แฟนคอยล์ถึงคอนเดนซิ่ง) ไม่รวมเดินสายเมนไฟ  ( ส่วนเกินขนาด  12000 – 24000 บีทียู =50  บาท ), ( ส่วนเกินขนาด  30000 – 48000 บีทียู =80  บาท ), ( ส่วนเกินขนาด  60000 บีทียู =100  บาท )
  3. เบรกเกอร์  สำหรับไฟ  220 v. หรือขนาด  20 แอมป์1 ชุด  กรณีหน้างานเป็นไฟ  380 v.  ลูกค้าต้องมีสายเมนไฟ  ณ  จุดติดตั้งคอนเดนซิ่ง (คอยล์ร้อน) และมีตู้เซอร์กิต+เบรกเกอร์สำหรับ380 v.  ไว้ให้กับช่างติดตั้งของที่ร้าน ( ถ้าไม่มีและต้องการให้ทางช่างที่ร้านเดินสายไฟเมน380 v. + เบรกเกอร์  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ลูกค้าต้องมีตู้เซอร์กิตไฟ380 v. )
  4. ขายางรองตั้งพื้นคอนเดนซิ่ง  สำหรับขนาด  9000 – 60000  บีทียู  หรือขาแขวนคอนเดนซิ่งสำหรับขนาด  9000 –30000 บีทียู ( ถ้ามากว่าแนะนำใช้ขายางรองตั้งพื้นหรือถ้าขนาดใหญ่จะแขวนต้องสั่งผลิตขาเหล็กเสริมเพราะค่อนข้างหนักอาจจะทำให้เกิดเสียงดังเวลาใบพัดหมุนทำงาน )
  5. ท่อน้ำทิ้ง   4 เมตร  สำหรับขนาด  12000 – 24000  บีทียู (ท่อสีเทา4 หุน)  ส่วนเกิน เมตรละ  25  บาท, สำหรับขนาด  30000 – 60000  บีทียู (ท่อสีฟ้า  6 หุน) ส่วนเกินเมตรละ  35 บาท  กรณีลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือเพิ่มขนาดมีค่าท่อน้ำทิ้งเพิ่มเมตรละ  20  บาท
  6. รางครอบท่อน้ำยา  4 เมตรส่วนเกินเมตรละ  300  บาท ( กรณีไม่ใช้ไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดหรือเก็บไว้ได้ขึ้นอยู่กับหน้างาน )

หมายเหตุ:  ติดตั้งตามเงื่อนไขการติดตั้งที่ระบุไว้

  1. ราคาเงินสดราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าเปิดใบกำกับภาษีต้องบวกเข้าไป7% 
  2. แอร์ใหม่  รับประกันการติดตั้งในกทม.และปริมณฑล=  180  วันในต่างจังหวัด=  90 วัน
  3. แอร์เก่าหรือแอร์ย้ายไม่มีท่อน้ำยามากับเครื่อง (ท่อน้ำยาเก่าใช้ไม่ได้)
  4. แอร์เก่าหรือแอร์ย้าย  รับประกันการติดตั้ง  =  90 วัน

 

 

 

Visitors: 288,168