ค่าบริการติดตั้ง แอร์ติดผนัง

 

ราคาค่าบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

แบบติดผนัง (แอร์ใหม่  มีท่อน้ำยามากับเครื่อง)

กรณีแอร์ย้าย, แอร์เก่า, แอร์ที่ไม่มีท่อน้ำยามากับเครื่อง  คิดเพิ่มชุดละ  500  บาท

 

 

อุปกรณ์ติดตั้ง

ขนาด(บีทียู)

ค่าบริการ

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

ขายางหรือขาแขวน

ท่อน้ำทิ้ง(สีขาว)

รางครอบท่อ

9000-12000

2,500

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

15000

2,800

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

18000-24000

3,000

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

28000-30000

4,000

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

33000-36000

5,000

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

40000-48000

6,500

4 เมตร

10 เมตร

20 Amp.  1 ชุด

1 ชุด/เครื่อง

4 หุน 4 เมตร

4 เมตร

 

กรณีมีส่วนเกินที่ร้านกำหนดคิดเพิ่ม  (วัดจากหน้างานการติดตั้งตามจริง)

 

ค่าอุปกรณ์ส่วนเกิน

ขนาด(บีทียู)

ท่อน้ำยา

สายไฟ

ท่อน้ำทิ้ง

รางครอบท่อ

รางสายไฟ

สกัดผนังฝังท่อ

9000-12000

เมตรละ  400

เมตรละ  50

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

15000

เมตรละ  400

เมตรละ  50

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

18000-24000

เมตรละ  500

เมตรละ  50

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

28000-30000

เมตรละ  550

เมตรละ  50

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

33000-36000

เมตรละ  600

เมตรละ  50

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

40000-48000

เมตรละ  700

เมตรละ  50

เมตรละ  30

เมตรละ  250

เมตรละ 45

เมตรละ  450

 

เงื่อนไขการรับประกัน :

  1. รับประกันเฉพาะงานติดตั้ง  3 เดือนหรือ 90 วันนับจากวันที่ติดตั้งเสร็จ 
  2. แจ้งปัญหาการใช้งานล่วงหน้า  1-2 วันเพื่อทางร้านจะนัดคิวงานเข้าตรวจสอบแก้ไขปัยหาให้ลูกค้า (อาจจะไม่ได้เข้าในวันที่แจ้งเพราะร้านต้องเตรียมคิวและทีมช่างเข้าบริการ)
  3. ราคานี้ไม่รวมค่าบริการเวอร์วิสล้างเครื่อง  ใช้บริการคิดค่าบริการชุดละ  450  บาทต่อชุด

 

  

 

Visitors: 300,426