ค่าบริการติดตั้งแอร์ติดผนัง

ราคาค่าบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

แบบติดผนัง (สินค้าใหม่  มีท่อน้ำยามากับเครื่อง)

กรณีติดตั้งแอร์ย้ายหรือแอร์ที่ไม่มีท่อน้ำยามากับเครื่อง  คิดเพิ่มชุดละ  500  บาท

(เพราะแอร์ย้ายจะยากกว่าติดแอร์ใหม่)

รุ่น

ขนาด

ค่าบริการ

09

8000 - 9000

2,500

12 

11000 - 13000

2,500

15

14000 - 15000

2,800

18

16000 - 18000

3,000

24

20000 - 24000

3,000

28

25000 - 28000

4,000

30

29000 - 30000

4,500

33

32000 - 33000

5,000

36

34000 - 36000

5,500

48

40000 – 48000

7,500

 

เงื่อนไขการติดตั้ง:  กรณีมีส่วนเกินจากเงื่อนไขการติดตั้งที่กำหนด  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามส่วนที่เพิ่มหรือเกินนั้นคิดตามหน้างานติดตั้งจริง

  1. เดินท่อน้ำยา  4  เมตร  (แฟนคอยล์ถึงคอนเดนซิ่งส่วน)  เกินขนาด  9000-12000 บีทียู =400 บาท), (ส่วนเกินขนาด  15000-18000 บีทียู =450 บาท), (ส่วนเกินขนาด  24000  บีทียู =500 บาท), (ส่วนเกินขนาด 30000 บีทียู =550 บาท), (ส่วนเกินขนาด  33000 บีทียู =600 บาท), (ส่วนเกินขนาด  36000 บีทียู = 650 บาท), (ส่วนเกินขนาด  40000 - 42000 บีทียู = 700 บาท), (ส่วนเกินขนาด  480000 บีทียู =750 บาท)
  2. สายไฟ  10  เมตร  (แฟนคอยล์ถึงคอนเดนซิ่ง) ไม่รวมเดินสายเมนไฟ  (ส่วนเกินขนาด  9000 – 24000 บีทียู =50  บาท), (ส่วนเกินขนาด  30000 – 48000 บีทียู  =80  บาท), (ส่วนเกิน  ขนาด  60000 บีทียู = 100  บาท)
  3. เบรกเกอร์  สำหรับไฟ  220 v. หรือขนาด  20 แอมป์ 1 ชุด   กรณีหน้างานเป็นไฟ  380 v.  ลูกค้าต้องมีสายเมนไฟ  ณ  จุดติดตั้งคอนเดนซิ่ง(คอยล์ร้อน) และมีตู้เซอร์กิต+เบรกเกอร์สำหรับ380 v.  ไว้ให้กับช่างติดตั้งของที่ร้าน (ถ้าไม่มีและต้องการให้ทางช่างที่ร้านเดินสายไฟเมน380 v. + เบรกเกอร์  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ลูกค้าต้องมีตู้เซอร์กิตไฟ380 v. )
  4. ขายางรองตั้งพื้นคอนเดนซิ่ง  สำหรับขนาด  9000 – 60000  บีทียู  หรือขาแขวนคอนเดนซิ่งสำหรับขนาด  9000 –30000 บีทียู  (ถ้ามากกว่าแนะนำใช้ขายางรองตั้งพื้นหรือถ้าขนาดใหญ่จะแขวนต้องสั่งผลิตขาเหล็กเสริมเพราะค่อนข้างหนักอาจจะทำให้เกิดเสียงดังเวลาใบพัดหมุนทำงาน)
  5. ท่อน้ำทิ้ง   4 เมตร  สำหรับขนาด  9000 – 24000  บีทียู (ท่อสีเทา4 หุน) ส่วนเกินเมตรละ 25 บาท , สำหรับขนาด  30000 – 60000  บีทียู (ท่อสีฟ้า  6 หุน) ส่วนเกินเมตรละ 35 บาท กรณีลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือเพิ่มขนาดมีค่าท่อน้ำทิ้งเพิ่มเมตรละ  20  บาท
  6. รางครอบท่อน้ำยา  4 เมตร  ส่วนเกินเมตรละ  300  บาท (กรณีไม่ใช้ไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดหรือเก็บไว้ได้ขึ้นอยู่กับหน้างาน)

หมายเหตุ:  ติดตั้งตามเงื่อนไขการติดตั้งที่ระบุไว้

  1. ราคาเงินสดราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าเปิดใบกำกับภาษีต้องบวกเข้าไป7%
  2. รับประกันการติดตั้งในกทม.และปริมณฑล=  180  วันในต่างจังหวัด=  90 วัน
  3. แอร์เก่าหรือแอร์ย้ายไม่มีท่อน้ำยามากับเครื่อง (ท่อน้ำยาเก่าใช้ไม่ได้)
  4. แอร์เก่าหรือแอร์ย้าย  รับประกันการติดตั้ง  =  90 วัน
Visitors: 288,162