แบบแอร์เปลือย

CENTRAL  AIR   ราคาแอร์  แบบแอร์เปลือยต่อดักท์

แบบแอร์เปลือย รุ่น  DA Series


(  ระบบธรรมดา /  แบบรีโมทไร้สาย / น้ำยา R410A  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปีคอมเพรสเซอร์ 1 ปีจาก CENTRAL AIR โดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

CFH-DA/CCS-410ES  09

9,212

-/(220V.)

12,000

16,500

2

CFH-DA/CCS-410ES  12

12,263

-/(220V.)

12,300

16,800

3

CFH-DA/CCS-410ES  16

16,378

-/(220V.)

14,300

19,300

4

CFH-DA/CCS-410ES  18

18,425

-/(220V.)

14,600

19,600

5

CFH-DA/CCS-410ES  20

20,131

-/(220V.)

15,400

20,900

6

CFH-DA/CCS-410ES  25

25,590

-/(220V.)

17,200

22,700

7

CFH-DA/CCS-410ES  28

27,637

-/(220V.)

18,200

23,700

8

CFH-DA/CCS-410ES  30

30,367

-/(220V.)

22,000

28,000

9

CFH-DA/CCS-410ES  33

33,438

-/(220V.)

24,400

30,900

10

CFH-DA/CCS-410ES  33(A)

33,438

-/(380V.)

26,400

32,900

11

CFH-DA/CCS-410ES  36

36,508

-/(220V.)

25,200

31,700

12

CFH-DA/CCS-410ES  36(A)

36,508

-/(380V.)

27,200

33,700

13

CFH-DA/CCS-410ES  38

38,214

-/(220V.)

29,400

35,900

14

CFH-DA/CCS-410ES  38(A)

38,214

-/(380V.)

29,600

36,100

15

CFH-DA/CCS-410ES  41

40,944

-/(220V.)

33,700

40,700

16

CFH-DA/CCS-410ES  41(A)

40,944

-/(380V.)

33,200

40,200

17

CFH-DA/CCS-410WTS  36

36,508

-/(220V.)

28,200

34,700

18

CFH-DA/CCS-410WTS 36(A)

36,508

-/(380V.)

29,900

36,400

19

CFH-DA/CCS-410WTS 38

38,214

-/(220V.)

31,500

38,000

20

CFH-DA/CCS-410WTS 38(A)

38,214

-/(380V.)

31,800

38,300

21

CFH-DA/CCS-410WTS  41

40,944

-/(220V.)

34,400

41,400

22

CFH-DA/CCS-410WTS 41(A)

40,944

-/(380V.)

33,600

40,600

23

CFH-DA/CCS-410WTS 44

44,015

-/(380V.)

35,900

43,400

24

CFH-DA/CCS-410WTS 48(A)

48,109

-/(380V.)

36,700

44,700

25

CFH-DA/CCS-410WTS 56(A)

56,298

-/(380V.)

39,900

49,400

26

CFH-DA/CCS-410WTS 60(A)

60,051

-/(380V.)

40,900

51,400

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

 

Visitors: 311,433