แบบแขวนใต้ฝ้า

CENTRAL  AIR   ราคาแอร์  แบบแขวนใต้ฝ้า

 

 

แบบแขวนใต้ฝ้า รุ่น  32EFN Series 5

(  ระบบธรรมดา /  แบบรีโมทไร้สาย / น้ำยา R32 )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปีจาก CENTRAL AIR โดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

CFH/CCS-32EFN  13

13,242

5/220V.

22,500

2

CFH/CCS-32EFN  15

15,100

5/220V.

25,200

3

CFH/CCS-32EFN  18-2

18,962

5/220V.

26,000

4

CFH/CCS-32EFN  20

20,188

5/220V.

28,200

5

CFH/CCS-32EFN  25-2

25,150

5*/220V.

29,700

6

CFH/CCS-32EFN  28

28,176

5/220V.

32,300

7

CFH/CCS-32EFN  30

30,200

5/220V.

36,500

8

CFH/CCS-32EFN  33

33,100

5/220V.

39,200

9

CFH/CCS-32EFN  36

36,100

5/220V.

40,200

10

CFH/CCS-32EFN  38

38,200

5/220V.

43,400

11

CFH/CCS-32EFN  40

40,944

5/220V.

49,300

12

CFH/CCS-32EFN  33

33,100

5/380V.

39,600

13

CFH/CCS-32EFN  36

36,100

5/380V.

40,700

14

CFH/CCS-32EFN  38

38,100

5/380V.

45,400

15

CFH/CCS-32EFN  40

40,944

5/380V.

 50,200

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

แบบแขวนใต้ฝ้า รุ่น  410ES Series

(  ระบบธรรมดา /  แบบรีโมทไร้สาย / น้ำยา R410A  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปีจาก CENTRAL AIR โดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

CFH/CCS-410ES  13

13,462

5/220V.)

22,600

2

CFH/CCS-410ES  15

15,054

5/220V.

25,300

3

CFH/CCS-410ES  18

18,556

5/220V.

26,000

4

CFH/CCS-410ES  20

20,192

5/220V.

28,200

5

CFH/CCS-410ES  25-1

25,871

5/220V.

31,000

6

CFH/CCS-410ES  28-1

28,446

5/220V.

32,000

7

CFH/CCS-410ES  30

30,870

5/220V.

37,300

8

CFH/CCS-410ES  33

33,509

5/220V.

41,000

9

CFH/CCS-410ES  36

36,160

5/220V.

42,000

10

CFH/CCS-410ES  38

38,172

5/220V.

44,600

11

CFH/CCS-410ES  40

40,944

5/220V.

50,300

12

CFH/CCS-410ES  33

33,046

5/380V.

41,500

13

CFH/CCS-410ES  36-1

36,627

5/380V.

43,300

14

CFH/CCS-410ES  38

39,086

5/380V.

47,300

15

CFH/CCS-410ES  40

40,944

5/380V.

50,800

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

Visitors: 339,111