แบบแขวนใต้ฝ้า

CARRIER   ราคาแอร์  แบบแขวนใต้ฝ้า
 

 

 

แบบแขวนใต้ฝ้า รุ่น IRIS  Series 5

(  ระบบธรรมดา /  แบบรีโมทไร้สาย / น้ำยา R32  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 2 ปีคอมเพรสเซอร์ 7 ปีจาก TRANE โดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

พร้อมติดตั้ง

1

TTKE-12 SB5/MCXE-12 SB5

13,000

/(220V.)

17,300

21,300

2

TTKE-18 SB5/MCXE-18 SB5

18,700

5 /(220V.)

21,500

26,000

3

TTKE-24 SB5/MCXE-24 SB5

25,000

5 /(220V.)

23,400

28,900

4

TTKE-30 SB5/MCXE-30 SB5

30,500

5 /(220V.)

29,400

34,900

5

TTKE-36 SB5/MCXE-36 SB5

36,000

5 /(220 V.)

32,800

39,300

6

TTKE-36 SB5/MCXE-36 SD5

36,000

5 /(380 V.)

33,800

40,300

7

TTKE-42 SB5/MCXE-42 SD5

40,000

5 /(380 V.)

37,200

44,200

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

แบบแขวนใต้ฝ้า รุ่น IRIS  STD(R32)

(  ระบบธรรมดา /  แบบรีโมทไร้สาย / น้ำยา R32  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 2 ปีคอมเพรสเซอร์ 7 ปีจาก TRANE โดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

พร้อมติดตั้ง

1

TTKE-48 SD/MCXE-48 SB

48,000

(380V.)

39,300

47,300

2

TTKE-60 SD/MCXE-60 SB

60,000

(380V.)

42,500

52,000

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

แบบแขวนใต้ฝ้า รุ่น DEWY Series 5

(  ระบบธรรมดา /  แบบรีโมทไร้สาย / น้ำยา R32  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 2 ปีคอมเพรสเซอร์ 7 ปีจาก TRANE โดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

พร้อมติดตั้ง

1

TTKE-12 HB5/MCXE-12 KB5

12,700

5 /(220V.)

17,300

21,300

2

TTKE-18 HB5/MCXE-18 KB5

19,200

5 /(220V.)

21,700

26,200

3

TTKE-24 HB5/MCXE-24 KB5

25,000

5 /(220V.)

26,200

31,200

4

TTKE-30 HB5/MCXE-30 KB5

30,000

5 /(220V.)

35,000

40,500

5

TTKE-36 HB5/MCXE-36 KB5

37,000

5 /(220 V.)

38,200

44,700

6

TTKE-36 HB5/MCXE-36 KD5

37,000

5 /(380 V.)

39,400

45,900

7

TTKE-42 HB5/MCXE-42 KD5

40,000

5 /(380 V.)

42,500

49,500

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

 

 

แบบแขวนใต้ฝ้า รุ่น DEWY Standard (ไม่มีเบอร์ 5)

(  ระบบธรรมดา /  แบบรีโมทไร้สาย / น้ำยา R32  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 2 ปีคอมเพรสเซอร์ 7 ปีจาก TRANE โดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

พร้อมติดตั้ง

1

TTKE-30 KB/MCXE-30 KB

30,000

- /(220V.)

30,400

35,900

2

TTKE-36 KB(1PH)/MCXE-36 KB

36,000

- /(220V.)

33,900

40,400

3

TTKE-36 KD(3PH)/MCXE-36 KB

36,000

- /(380V.)

35,200

41,700

4

TTKE-42 KD/MCXE-24 KB

42,000

- /(380V.)

39,300

46,300

5

TTKE-48 KD/MCXE-48 KB

48,000

- / (380V.)

44,400

52,400

6

TTKE-60 KD/MCXE-60 KB

60,000

- / (380V.)

49,400

58,900

 
 
Visitors: 311,433