แบบแอร์เปลือย (ซ่อนในฝ้า)

กรี (GREE)

 

ราคาแอร์  แบบแอร์เปลือย

(ระบบ  INVERTER แบบรีโมทไร้สาย  น้ำยา R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

GLUD 18 P/A-T(P)/GLUD 18 W/NHA-T(P)

18,220

5*/17.71

28,500

32,500

2

GLUD 24 P/A-T(P)/GLUD 24 W/NHA-T(P)

24,545

5*/18.60

34,500

39,000

3

GLUD 30 PH/A-T(P)/GLUD 30 W/NHA-T(P)

28,977

5*/17.20

35,500

41,000

4

GLUD 36 PH/A-T(P)/GLUD 36 W/NHA-T(P)

34,989

5*/18.53

38,800

45,300

5

GLUD 42 PH/A-T(P)/GLUD 42 W/NHA-T(P)

40,900

5/12.17

50,200

57,200

6

GLUD 140 PH/A-T/GLUD 140 W/NHA-X

45,700

-/5.60

62,800

70,800

7

GLUD 160 PH/A-T/GLUD 160 W/NHA-X

54,500

-/6.10

68,400

77,400

 

ราคาแอร์  แบบแอร์เปลือย

(ระบบ  FIXED  SPEED  แบบรีโมทมีสาย  น้ำยา R410A)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

6

GU 140 PH/A-K/GUL 140 W/A-M

48,100

-/5.60

48,500

56,500

7

GU 160 PH/A-K/GUL 160 W/A-M

54,600

-/6.10

52,500

61,500

 

 

 

Visitors: 311,433