แบบแอร์เปลือย (ซ่อนในฝ้า)

ราคาแอร์  แบบแอร์เปลือย

 

 

แบบแอร์เปลือย  FDBNQ-MV2S

ท่อลมแรงดันเบา  ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R410A

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  จากโรงงานไดกิ้นโดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FDBNQ-13 MV2S/RNQ-13 MV2S

13,000

-/ (220 V.)

18,600

22,600

2

FDBNQ-18 MV2S RNQ-18 MV2S

18,000

-/ (220 V.)

22,000

26,500

3

FDBNQ-24 MV2S RNQ-24 MV2S

24,000

-/ (220 V.)

26,300

31,300

4

FDBNQ-30 MV2S RNQ-30 MV2S/Y2S

30,000

-/ (220/380 V.)

36,400

41,900

5

FDBNQ-33 MV2S RNQ-33 MV2S/Y2S

33,000

-/ (220/380 V.)

40,200

46,200

6

FDBNQ-36 MV2S RNQ-36 MV2S/Y2S

36,000

-/ (220/380 V.)

44,000

50,500

7

FDBNQ-42 MV2S RNQ-42 MY2S

42,600

-/ (380 V.)

46,200

53,200

8

FDBNQ-48 MV2S RNQ-48 MY2S

48,000

-/ (380 V.)

55,000

63,000

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

 แบบแอร์เปลือย  FDMNQ-MV2S

ท่อลมแรงปานกลาง  ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R410A

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  จากโรงงานไดกิ้นโดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FDMNQ-30 MV2S/RNQ-30 MV2S/Y2S

30,000

-/ (220/380 V.)

36,600

42,600

2

FDMNQ-36 MV2S RNQ-36 MV2S/Y2S

36,000

-/ (220/380 V.)

44,600

51,100

3

FDMNQ-42 MV2S RNQ-42 MY2S

42,600

-/ (380 V.)

46,900

53,900

4

FDMNQ-48 MV2S RNQ-48 MY2S

48,000

-/ (380 V.)

55,900

63,900

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

 

 

แบบแอร์เปลือย  FDMRN-CXV1S

ไม่มีเบอร์ 5  ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R410A

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  จากโรงงานไดกิ้นโดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FDMRN-55  CXV1S/RR-55 DXY1S

55,000

-/ (380 V.)

67,300

76,800