แบบกระจายลม 4 ทิศทาง( CASSETTE TYPE)

ราคาแอร์  แบบกระจายลม 4 ทิศทาง


 

 

แบบกระจายลม 4 ทิศทาง  FCNQ-MV2S

  ระบบธรรมดา ไม่มีเบอร์ 5  รีโมทไร้สาย (รีโมทมีสายลด 2,000 บาท) น้ำยา  R410A

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  จากโรงงานไดกิ้นโดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

FCNQ-13 MV2S/RNQ-13 MV2S

13,600

220 V.

34,300

2

FCNQ-18 MV2S/RNQ-18 MV2S

18,000

220 V.

44,800

3

FCNQ-24 MV2S/RNQ-24 MV2S

24,000

220 V.

53,700

4

FCNQ-30 MV2S/RNQ-30 MV2S/Y2S

30,000

220/380 V.

59,100

5

FCNQ-36 MV2S/RNQ-36 MV2S/Y2S

36,000

220/380 V.

64,200

6

FCNQ-42 MV2S/RNQ-13 MY2S

42,000

380 V.

72,200

7

FCNQ-48 MV2S/RNQ-13 MY2S

48,000

380 V.

74,400

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

https://www.daikin.co.th/wp-content/uploads/2022/03/FCFV-001.jpg 

แบบกระจายรอบทิศทาง  FCFV-AV1S  (NEW 2022)

เน้นฟอกอากาศยังยั้งเชื้อโรคและสสารอันตราย มีแผ่นกรอง PM 2.5 

  ระบบธรรมดา ไม่มีเบอร์ 5  รีโมทไร้สาย (รีโมทมีสายเพิ่ม 2,500 บาท) น้ำยา  R32

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  จากโรงงานไดกิ้นโดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

FCFV-18 AV1S/RGF-18 AV1S

18,700

220 V.

42,500

2

FCFV-24 AV1S/RGF-24 AV1S

24,500

220 V.

52,500

3

FCFV-30 AV1S/RGF-30 AV1S

29,300

220 V.

57,200

4

FCFV-36 AV1S/RGF-36 AV1S

35,800

220 V.

62,500

5

FCFV-42 AV1S/RGF-42 AV1S

42,000

380 V.

69,000

6

FCFV-46 AV1S/RGF-46 AV1S

46,400

380 V.

73,500

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

 


FCRN-FXV1S  -  หน้ากากธรรมดา

แบบกระจายลม 8 ทิศทาง รุ่น STANDARD  (เลือกหน้ากากมีไฟเพิ่ม 2,800  บาท)

ระบบธรรมดา ไม่มีเบอร์ 5  รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R410A

(เลือกมีสายเพิ่ม 2,000 บาท สายรีโมทคอนโทรลไม่รวมในชุดต้องจัดหาเอง)

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  จากโรงงานไดกิ้นโดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

FCRN-18 FXV1S/RN-18 CXV1S2

18,000

220 V.

30,000

2

FCRN-24 FXV1S/RN-24 CXV1S2

21,800

220 V.

37,000

3

FCRN-30 FXV1S/RN-30 CXV1S2

28,600

220 V.

43,800

4

FCRN-36 FXV1S/RN-36 CXV1S2

33,400

220 V.

48,200

5

FCRN-42 FXV1S/RN-42 CXY1S2

42,000

380 V.

56,500

6

FCRN-45 FXV1S/RN-45 CXY1S2

45,000

380 V.

61,800

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)