แอร์ถูกที่ร้านแนะนำ

                                              

                                       สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10  ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FEC/CEC-09 TS55

9,212

5 /12.96

9,500

2

FEC/CEC-12 TS55

12,283

5 /13.22

10,500

3

FEC/CEC-18 TS55

17,742

5 /13.22

15,500

4

FEC/CEC-24 TS55

23,543

5 /13.17

19,500


 

                                            

                                         สินค้ารับประกันอะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MSABB-09 CRN

9,167

5 /14.40

9,300

2

MSAEBB-12 CRN

12,037

5 /12.97

10,300

3

MSABB-18 CRN

18,399

5 /12.90

16,500

4

MSABB-24 CRN

24,775

5 /13.31

19,600

 

                                                 

                                          สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 2 ปี  คอมเพรสเซอร์ 12 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

TTKE/MCWE-09 GB5

9,400

5/13.00

10,000

2

TTKE/MCWE-12 GB5

12,700

5/12.88

10,800

3

TTKE/MCWE-15 GB5

15,200

5/12.85

15,900

4

TTKE/MCWE-18 GB5

18,300

5/12.85

16,200

5

TTKE/MCWE-24 GB5

25,300

5/12.90

21,400

                                         

รุ่น  CFW-IFE 1  SERIES

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CFW/CCS-IFE 09

9,280

5 /13.10

10,000

2

CFW/CCS-IFE 13

12,500

5 /13.14

11,000

3

CFW/CCS-IFE 18

18,460

5 /13.07

16,700

4

CFW/CCS-IFE 25

25,363

5 /13.17

21,700

                                                

รุ่น  AMBER III  FIXED-SPEED (R32)

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

    

ลำดับ

รายการ/Model    

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

GWC-09 YB3-K6NN

9,503

5 /13.20

10,700

2

GWC-12 YC3-K6NN

12,056

5 /13.30

11,700

3

GWC-15 QD-K6NN

15,000

5/13.41

15,600

4

GWC-18 YD3-K6NN

18,473

5 /13.10

18,900

5

GWC-24 YE3-K6NN

24,837

5 /12.97

21,200

 

Visitors: 255,340