แอร์ 4 ทิศทาง MITSUBISHI HEAVY DUTY

4WAY CEILING CASSETTE TYPE FDT