แอร์บ้านขายดี EMINENT

EMINENT

สินค้ารับประกันอะไหล่ 2 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

WFG/AFG-09

9,200

5 /13.75

8,700

11,200

2

WFG/AFG-12

13,000

5 /13.80

9,700

12,200

3

WFG/AFG-18

18,800

5 /13.75

15,500

18,500

4

WFG/AFG-24

25,300

5 /13.80

20,200

23,200

 

สินค้ารับประกันอะไหล่ 2 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

WVG/AVG-09 F1

9,500

5***/25.00

12,500

15,000

2

WVG/AVG-12 F1

12,500

5***/22.50

13,500

16,000

3

WVG/AVG-18 F1

18,500

5***/22.50

20,800

23,800

4

WVG/AVG-24 F1

24,500

5***/22.50

24,800

27,800

Visitors: 243,433