แอร์บ้านขายดี TCL

TCL

สินค้ารับประกันอะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MAC-10 FSI

9,000

5

7,500

10,000

2

MAC-13 FSI

12,000

5

8,500

11,000

3

MAC-18 FSI

18,000

5

13,500

16,500

4

MAC-24 FSI

24,000

5

16,000

19,000

 

สินค้ารับประกันอะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

TAC-IVX 09

9,000

5

8,700

11,200

2

TAC-IVX 12

12,000

5

9,700

12,200

3

TAC-IVX 18

18,000

5

14,500

17,500

4

TAC-IVX 22

21,000

5

17,000

20,000

 

Visitors: 248,515