ค่าบริการล้างแอร์


ค่าบริการเซอร์วิสล้างแอร์


ค่าล้างแอร์แบบติดผนัง


ขนาด(บีทียู)

ราคา(บาท)

ไม่ถอดล้าง

ราคา(บาท)

ถอดล้าง (ล้างใหญ่)

เวลาทำการ(ชม.)

การรับประกัน

(วัน)

9000- 24000

450

1,000

2

90

30000-36000

600

1,500

2

90

หมายเหตุ:

1.       ช่างเข้าทำการทดสอบการทำงานตัวเครื่องว่าปกติหรือไม่ 

2.       วัดระบบน้ำยาว่ามีในระบบไหม  (กรณีถ้าไม่มีหรือน้ำยาไม่เต็มระบบมีค่าน้ำยาเพิ่ม คิดตามจำนวนปอนด์ที่เติมเข้าไป(มีตัววัดจำนวนปอนด์)ช่างจะแจ้งลูกค้าก่อนทำการเติม

3.       ไม่รวมซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่

4.       หลังการบริการล้างทางร้านรับประกันการล้างเครื่อง  นับจากวันที่ล้างไป  90 วัน

5.       ราคาค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีเป็นบริษัทต้องการใบกำกับภาษีต้องบวก VAT 7%

 


ค่าล้างแอร์แบบ  ตั้ง/แขวน, 4 ทิศทาง, ตู้ตั้งพื้น


ขนาด(บีทียู)

ราคา(บาท)

ไม่ถอดล้าง

ราคา(บาท)

ถอดล้าง (ล้างใหญ่)

เวลาทำการ(ชม.)

การรับประกัน

(วัน)

12000- 24000

500

1,200

2

90

30000-36000

800

1,800

2

90

40000-48000

800

1,800

2

90

50000-60000

1,200

2,500

2

90

หมายเหตุ:

1.       ช่างเข้าทำการทดสอบการทำงานตัวเครื่องว่าปกติหรือไม่ 

2.       วัดระบบน้ำยาว่ามีในระบบไหม  (กรณีถ้าไม่มีหรือน้ำยาไม่เต็มระบบมีค่าน้ำยาเพิ่ม คิดตามจำนวนปอนด์ที่เติมเข้าไป(มีตัววัดจำนวนปอนด์)ช่างจะแจ้งลูกค้าก่อนทำการเติม

3.       ไม่รวมซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่

4.       หลังการบริการล้างทางร้านรับประกันการล้างเครื่อง  นับจากวันที่ล้างไป  90 วัน

5.       ราคาค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีเป็นบริษัทต้องการใบกำกับภาษีต้องบวก VAT 7%


ค่าล้างแอร์แบบแอร์เปลือย


ขนาด(บีทียู)

ราคา(บาท)

ไม่ถอดล้าง

ราคา(บาท)

ถอดล้าง (ล้างใหญ่)

เวลาทำการ(ชม.)

การรับประกัน

(วัน)

12000- 24000

700

1,200

2

90

30000-36000

800

1,800

2

90

40000-48000

1,000

1,800

2

90

50000-60000

1,500

2,500

2

90

หมายเหตุ:

1.       ช่างเข้าทำการทดสอบการทำงานตัวเครื่องว่าปกติหรือไม่ 

2.       วัดระบบน้ำยาว่ามีในระบบไหม  (กรณีถ้าไม่มีหรือน้ำยาไม่เต็มระบบมีค่าน้ำยาเพิ่ม คิดตามจำนวนปอนด์ที่เติมเข้าไป(มีตัววัดจำนวนปอนด์)ช่างจะแจ้งลูกค้าก่อนทำการเติม

3.       ไม่รวมซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่

4.       หลังการบริการล้างทางร้านรับประกันการล้างเครื่อง  นับจากวันที่ล้างไป  90 วัน

5.       ราคาค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีเป็นบริษัทต้องการใบกำกับภาษีต้องบวก VAT 7%

 

Visitors: 288,163