ค่าบริการติดตั้งแอร์(แอร์เก่าหรือแอร์ย้าย)

แอร์ติดผนัง

 

ค่าบริการติดตั้งแอร์ ย้ายแอร์  (แอร์เก่า ไม่มีท่อน้ำยา)

รุ่น/ขนาด(บีทียู)

ค่าติดตั้ง

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

ขายางคอมตั้งพื้น

หรือขาแขวน

ท่อน้ำทิ้ง

รางครอบท่อ

9,000-12,000 BTU.

3,000 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

15,000-24,000 BTU.

3,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

28,000-30,000 BTU.

4,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

32,000-36,000 BTU.

6,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

38,000-42,000 BTU.

7,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

หมายเหตุ:

            ·        กรณีตัวเก่าท่อน้ำยาตัวเก่าใช้ไม่ได้  ทางร้านต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ในการติดตั้งให้ลูกค้าใหม่(ไม่รวมเปลี่ยนอะไหล่)

            ·        ราคาจะแพงกว่าเพราะรวมอัดน้ำยาเต็มระบบ  เพราะแอร์เก่าจะไม่มีน้ำยามากับเครื่อง

 

อุปกรณ์ส่วนเกินจากเงื่อนไขติดตั้ง แบบติดผนัง (คิดเพิ่ม เมตรละ)

รุ่น/ขนาด(บีทียู)

ท่อน้ำยา

(เมตร)

สายไฟ

(เมตร)

ท่อน้ำทิ้ง

(เมตร)

รางครอบท่อ

(เมตร)

สกัดฝังท่อน้ำยา,น้ำทิ้ง(เมตร)

9,000-12,000 BTU.

350  บาท

50  บาท

25  บาท

250  บาท

400  บาท

15,000-24,000 BTU.

450  บาท

50  บาท

25  บาท

250  บาท

400  บาท

28,000-30,000 BTU.

550  บาท

50  บาท

35  บาท

250  บาท

400  บาท

32,000-36,000 BTU.

650  บาท

50  บาท

35  บาท

250  บาท

400  บาท

38,000-42,000 BTU.

650  บาท

50  บาท

35  บาท

250  บาท

400  บาท

 

แบบตั้ง / แขวน , ตู้ตั้งพื้น(ตู้ยืน)

 

ค่าบริการติดตั้งแอร์  ย้ายแอร์(แอร์เก่าลูกค้า)

รุ่น/ขนาด(บีทียู)

ค่าติดตั้ง

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

ขายางคอมตั้งพื้น

หรือขาแขวน

ท่อน้ำทิ้ง

รางครอบท่อ

12,000-15,000 BTU.

4,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

18,000-24,000 BTU.

5,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

28,000-32,000 BTU.

6,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

36,000-38,000 BTU.

7,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

40,000-48,000 BTU.

8,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

50,000-60,000 BTU.

10,500 บาท

เมตร

10 เมตร

-

-

4 เมตร

-

หมายเหตุ:

·        กรณีตัวเครื่องใช้ไฟ 380 v . ทางลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนท์ไฟมายังจุดดิดตั้งคอมเพรสเซอร์ และไม่รวมเบรกเกอร์ไฟ 380 v.ทางลูกค้าค้าต้องให้ช่างไฟติดตั้งไว้ให้ (ถ้าให้ที่ร้านจัดทำมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  แจ้งราคาเพิ่มเติมตามระยะที่เดินสายไฟและราคาอุปกรณ์ไฟ)

·        ราคาจะแพงกว่าเพราะรวมอัดน้ำยาเต็มระบบ  เพราะแอร์เก่าจะไม่มีน้ำยามากับเครื่อง

 

อุปกรณ์ส่วนเกินจากเงื่อนไขติดตั้ง แบบติดผนัง (คิดเพิ่ม เมตรละ)

รุ่น/ขนาด(บีทียู)

ท่อน้ำยา

สายไฟ

ท่อน้ำทิ้ง

รางครอบท่อ

12,000-15,000 BTU.

350 บาท

100 บาท

25 บาท

4 เมตร

18,000-24,000 BTU.

450 บาท

100 บาท

25 บาท

4 เมตร

28,000-32,000 BTU.

550 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

36,000-38,000 BTU.

650 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

40,000-48,000 BTU.

750 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

50,000-60,000 BTU.

750 บาท

100 บาท

35 บาท

-

 

แบบ 4 ทิศทาง

 

ค่าบริการติดตั้งแอร์  ย้ายแอร์เก่าลูกค้า

รุ่น/ขนาด(บีทียู)

ค่าติดตั้ง

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

ขายางคอมตั้งพื้น

หรือขาแขวน

ท่อน้ำทิ้ง

รางครอบท่อ

12,000-15,000 BTU.

4,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

18,000-24,000 BTU.

5,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

28,000-32,000 BTU.

6,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

36,000-38,000 BTU.

7,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

40,000-48,000 BTU.

8,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

หมายเหตุ:

·        กรณีตัวเครื่องใช้ไฟ 380 v . ทางลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนท์ไฟมายังจุดดิดตั้งคอมเพรสเซอร์ และไม่รวมเบรกเกอร์ไฟ 380 v.ทางลูกค้าค้าต้องให้ช่างไฟติดตั้งไว้ให้ (ถ้าให้ที่ร้านจัดทำมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  แจ้งราคาเพิ่มเติมตามระยะที่เดินสายไฟและราคาอุปกรณ์ไฟ)

·        ราคาจะแพงกว่าเพราะรวมอัดน้ำยาเต็มระบบ  เพราะแอร์เก่าจะไม่มีน้ำยามากับเครื่อง

 

อุปกรณ์ส่วนเกินจากเงื่อนไขติดตั้ง แบบติดผนัง (คิดเพิ่ม เมตรละ)

รุ่น/ขนาด(บีทียู)

ท่อน้ำยา

สายไฟ

ท่อน้ำทิ้ง

รางครอบท่อ

12,000-15,000 BTU.

350 บาท

100 บาท

25 บาท

4 เมตร

18,000-24,000 BTU.

450 บาท

100 บาท

25 บาท

4 เมตร

28,000-32,000 BTU.

550 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

36,000-38,000 BTU.

650 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

40,000-48,000 BTU.

750 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

 

แบบเปลือย

(ไม่รวมดักท์  ราคาดูตามหน้างานแจ้งราคางาน)

 

ค่าบริการติดตั้งแอร์  ย้ายแอร์(แอร์เก่าลูกค้า)

รุ่น/ขนาด(บีทียู)

ค่าติดตั้ง

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

ขายางคอมตั้งพื้น

หรือขาแขวน

ท่อน้ำทิ้ง

รางครอบท่อ

12,000-15,000 BTU.

4,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

18,000-24,000 BTU.

5,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

28,000-32,000 BTU.

6,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

36,000-38,000 BTU.

7,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

40,000-48,000 BTU.

8,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

50,000-60,000 BTU.

10,500 บาท

เมตร

10 เมตร

-

-

4 เมตร

-

หมายเหตุ:

·        กรณีตัวเครื่องใช้ไฟ 380 v . ทางลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนท์ไฟมายังจุดดิดตั้งคอมเพรสเซอร์ และไม่รวมเบรกเกอร์ไฟ 380 v.ทางลูกค้าค้าต้องให้ช่างไฟติดตั้งไว้ให้ (ถ้าให้ที่ร้านจัดทำมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  แจ้งราคาเพิ่มเติมตามระยะที่เดินสายไฟและราคาอุปกรณ์ไฟ)

·        ราคาจะแพงกว่าเพราะรวมอัดน้ำยาเต็มระบบ  เพราะแอร์เก่าจะไม่มีน้ำยามากับเครื่อง

·        ไม่รวมย้ายดักท์  ต้องเปลี่ยนท่อดักท์ใหม่ทั้งหมด  ราคาคิดตามหน้างาน(ดูหน้าก่อนแจ้งราคางาน)

 

อุปกรณ์ส่วนเกินจากเงื่อนไขติดตั้ง แบบติดผนัง (คิดเพิ่ม เมตรละ)

รุ่น/ขนาด(บีทียู)

ท่อน้ำยา

สายไฟ

ท่อน้ำทิ้ง

รางครอบท่อ

12,000-15,000 BTU.

350 บาท

100 บาท

25 บาท

4 เมตร

18,000-24,000 BTU.

450 บาท

100 บาท

25 บาท

4 เมตร

28,000-32,000 BTU.

550 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

36,000-38,000 BTU.

650 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

40,000-48,000 BTU.

750 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

50,000-60,000 BTU.

750 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

 

 

Visitors: 243,433