ค่าบริการติดตั้งแอร์(แอร์ใหม่)

   แอร์ติดผนัง

ค่าบริการติดตั้งแอร์(แอร์ใหม่ มีท่อน้ำยาสำเร็จรูป 4 เมตรมาจากโรงงาน)

รุ่น/ขนาด(บีทียู)

ค่าติดตั้ง

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

ขายางคอมตั้งพื้น

หรือขาแขวน

ท่อน้ำทิ้ง

รางครอบท่อ

9,000-12,000 BTU.

2,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

15,000-24,000 BTU.

3,000 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

28,000-30,000 BTU.

4,000 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

32,000-36,000 BTU.

5,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

38,000-42,000 BTU.

6,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

อุปกรณ์ส่วนเกินจากเงื่อนไขติดตั้ง (คิดเพิ่ม เมตรละ)

รุ่น/ขนาด(บีทียู)

ท่อน้ำยา

(เมตร)

สายไฟ

(เมตร)

ท่อน้ำทิ้ง

(เมตร)

รางครอบท่อ

(เมตร)

สกัดฝังท่อน้ำยา,น้ำทิ้ง(เมตร)

9,000-12,000 BTU.

350  บาท

50  บาท

25  บาท

250  บาท

400  บาท

15,000-24,000 BTU.

450  บาท

50  บาท

25  บาท

250  บาท

400  บาท

28,000-30,000 BTU.

550  บาท

50  บาท

35  บาท

250  บาท

400  บาท

32,000-36,000 BTU.

650  บาท

50  บาท

35  บาท

250  บาท

400  บาท

38,000-42,000 BTU.

650  บาท

50  บาท

35  บาท

250  บาท

400  บาท

 

แบบตั้ง / แขวน , ตู้ตั้งพื้น(ตู้ยืน)

ค่าบริการติดตั้งแอร์(แอร์ใหม่)

รุ่น/ขนาด(บีทียู)

ค่าติดตั้ง

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

ขายางคอมตั้งพื้น

หรือขาแขวน

ท่อน้ำทิ้ง

ราง

ครอบท่อ

12,000-15,000 BTU.

3,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

18,000-24,000 BTU.

4,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

28,000-32,000 BTU.

5,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

36,000-38,000 BTU.

6,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

40,000-48,000 BTU.

7,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

50,000-60,000 BTU.

9,500 บาท

เมตร

10 เมตร

-

-

4 เมตร

-

70,000-100,000 BTU.

12,000 บาท

เมตร

10 เมตร

-

-

4 เมตร

-

110,000-120,000 BTU.

15,000  บาท

เมตร

10 เมตร

-

 

4 เมตร

-

150,000-200,000 BTU.

20,000 บาท

เมตร

10 เมตร

-

-

4 เมตร

-

250,000 BTU. – ขึ้นไป

สอบถามราคา

เมตร

10 เมตร

-

-

4 เมตร

-

หมายเหตุ:กรณีตัวเครื่องใช้ไฟ 380 v . ทางลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนท์ไฟมายังจุดดิดตั้งคอมเพรสเซอร์ และไม่รวมเบรกเกอร์ไฟ 380 v.ทางลูกค้าค้าต้องให้ช่างไฟติดตั้งไว้ให้ (ถ้าให้ที่ร้านจัดทำมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  แจ้งราคาเพิ่มเติมตามระยะที่เดินสายไฟและราคาอุปกรณ์ไฟ)

อุปกรณ์ส่วนเกินจากเงื่อนไขติดตั้ง (คิดเพิ่ม เมตรละ)

รุ่น/ขนาด(บีทียู)

ท่อน้ำยา

สายไฟ

ท่อน้ำทิ้ง

รางครอบท่อ

12,000-15,000 BTU.

350 บาท

100 บาท

25 บาท

4 เมตร

18,000-24,000 BTU.

450 บาท

100 บาท

25 บาท

4 เมตร

28,000-32,000 BTU.

550 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

36,000-38,000 BTU.

650 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

40,000-48,000 BTU.

750 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

50,000-60,000 BTU.

750 บาท

100 บาท

35 บาท

-

70,000-100,000 BTU.

1,000 บาท

100 บาท

45 บาท

-

110,000-120,000 BTU.

1,200 บาท

100 บาท

45 บาท

-

150,000-200,000 BTU.

1,500 บาท

100 บาท

45 บาท

-

250,000 BTU. – ขึ้นไป

สอบถาม

-

-

-

 

แบบ 4 ทิศทาง

ค่าบริการติดตั้งแอร์(แอร์ใหม่)

รุ่น/ขนาด(บีทียู)

ค่าติดตั้ง

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

ขายางคอมตั้งพื้น

หรือขาแขวน

ท่อน้ำทิ้ง

รางครอบท่อ

12,000-15,000 BTU.

3,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

18,000-24,000 BTU.

4,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

28,000-32,000 BTU.

5,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

36,000-38,000 BTU.

6,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

40,000-48,000 BTU.

7,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

หมายเหตุ:กรณีตัวเครื่องใช้ไฟ 380 v . ทางลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนท์ไฟมายังจุดดิดตั้งคอมเพรสเซอร์ และไม่รวมเบรกเกอร์ไฟ 380 v.ทางลูกค้าค้าต้องให้ช่างไฟติดตั้งไว้ให้ (ถ้าให้ที่ร้านจัดทำมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  แจ้งราคาเพิ่มเติมตามระยะที่เดินสายไฟและราคาอุปกรณ์ไฟ)

อุปกรณ์ส่วนเกินจากเงื่อนไขติดตั้ง (คิดเพิ่ม เมตรละ)

รุ่น/ขนาด(บีทียู)

ท่อน้ำยา

สายไฟ

ท่อน้ำทิ้ง

รางครอบท่อ

12,000-15,000 BTU.

350 บาท

100 บาท

25 บาท

4 เมตร

18,000-24,000 BTU.

450 บาท

100 บาท

25 บาท

4 เมตร

28,000-32,000 BTU.

550 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

36,000-38,000 BTU.

650 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

40,000-48,000 BTU.

750 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

 

แบบเปลือย

(ไม่รวมดักท์  ราคาดูตามหน้างานแจ้งราคางาน)

ค่าบริการติดตั้งแอร์(แอร์ใหม่)

รุ่น/ขนาด(บีทียู)

ค่าติดตั้ง

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

ขายางคอมตั้งพื้น

หรือขาแขวน

ท่อน้ำทิ้ง

รางครอบท่อ

12,000-15,000 BTU.

3,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

18,000-24,000 BTU.

4,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

28,000-32,000 BTU.

5,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

36,000-38,000 BTU.

6,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

40,000-48,000 BTU.

7,500 บาท

เมตร

10 เมตร

1ชุด

1 ชุด

4 เมตร

4 เมตร

50,000-60,000 BTU.

9,500 บาท

เมตร

10 เมตร

-

-

4 เมตร

-

70,000-100,000 BTU.

12,000 บาท

เมตร

10 เมตร

-

-

4 เมตร

-

110,000-120,000 BTU.

15,000  บาท

เมตร

10 เมตร

-

 

4 เมตร

-

150,000-200,000 BTU.

20,000 บาท

เมตร

10 เมตร

-

-

4 เมตร

-

250,000 BTU. – ขึ้นไป

สอบถามราคา

เมตร

10 เมตร

-

-

4 เมตร

-

หมายเหตุ:กรณีตัวเครื่องใช้ไฟ 380 v . ทางลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนท์ไฟมายังจุดดิดตั้งคอมเพรสเซอร์ และไม่รวมเบรกเกอร์ไฟ 380 v.ทางลูกค้าค้าต้องให้ช่างไฟติดตั้งไว้ให้ (ถ้าให้ที่ร้านจัดทำมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  แจ้งราคาเพิ่มเติมตามระยะที่เดินสายไฟและราคาอุปกรณ์ไฟ)

อุปกรณ์ส่วนเกินจากเงื่อนไขติดตั้ง (คิดเพิ่ม เมตรละ)

รุ่น/ขนาด(บีทียู)

ท่อน้ำยา

สายไฟ

ท่อน้ำทิ้ง

รางครอบท่อ

12,000-15,000 BTU.

350 บาท

100 บาท

25 บาท

4 เมตร

18,000-24,000 BTU.

450 บาท

100 บาท

25 บาท

4 เมตร

28,000-32,000 BTU.

550 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

36,000-38,000 BTU.

650 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

40,000-48,000 BTU.

750 บาท

100 บาท

35 บาท

4 เมตร

50,000-60,000 BTU.

750 บาท

100 บาท

35 บาท

-

70,000-100,000 BTU.

1,000 บาท

100 บาท

45 บาท

-

110,000-120,000 BTU.

1,200 บาท

100 บาท

45 บาท

-

150,000-200,000 BTU.

1,500 บาท

100 บาท

45 บาท

-

250,000 BTU. – ขึ้นไป

สอบถาม

-

-

-

 

Visitors: 237,542