แอร์บ้านขายดี YORK

   YORK

สินค้ารับประกันอะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์/Seer

ราคาติดตั้ง

1

YHFF-09 XET

10,047

5 /12.90

10,800

2

YHFF-12 XET

12,611

5 /13.20

11,700

3

YHFF-18 XET

18,218

5 /13.41

16,500

4

YHFF-24 XET

24,220

5 /13.96

22,500

 

สินค้ารับประกันอะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์/Seer

ราคาติดตั้ง

1

YHJF-09 XAT

9,374

5 /16.07

12,200

2

YHJF-12 XAT

11,568

5 /15.70

13,700

3

YHJF-18 XAT

17,837

5 /15.12

19,100

4

YHJF-24 XAT

23,854

5 /16.99

23,600

สินค้ารับประกันอะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์/Seer

ราคาติดตั้ง

1

YCLT-30 AVP

30,000

220 V./9.72

35,900

2

YCLT-36 AVP

36,000

220 V./10.06

45,500

3

YCLT-36 AVP

36,000

380 V./10.06

47,500

 
Visitors: 288,165