แอร์บ้านขายดี YORK

   YORK

สินค้ารับประกันอะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

YHFF-09 XET

10,047

5 /12.90

8,800

11,300

2

YHFF-12 XET

12,611

5 /13.20

9,700

12,200

3

YHFF-18 XET

18,218

5 /13.41

13,900

16,900

4

YHFF-24 XET

24,220

5 /13.96

19,900

22,900

 

สินค้ารับประกันอะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

YHJF-09 XAT

9,374

5 /16.07

10,200

12,700

2

YHJF-12 XAT

11,568

5 /15.70

11,700

14,200

3

YHJF-18 XAT

17,837

5 /15.12

16,500

19,500

4

YHJF-24 XAT

23,854

5 /16.99

21,000

24,000

 

สินค้ารับประกันอะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

YCLT-30 AVP

30,000

ไฟ 220 V./9.72

31,500

35,500

2

YCLT-36 AVP

36,000

ไฟ 220 V./10.06

40,000

46,000

3

YCLT-36 AVP

36,000

ไฟ 380 V./10.06

42,000

48,000

 
Visitors: 243,432