แอร์บ้านขายดี TRANE

TRANE

 

 

PASSIO WALL TYPE  (R32)

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 12 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MCWE/TTKE-09GB5

R32

9,400

13.00/เบอร์ 5

8,800

-

11,300

-

2

MCWE/TTKE-12GB5

R32

12,600

12.88/เบอร์ 5

10,500

-

13,000

-

3

MCWE/TTKE-15GB5

R32

15,200

12.85/เบอร์ 5

14,700

-

17,400

-

4

MCWE/TTKE-18GB5

R32

18,300

12.85/เบอร์ 5

16,200

-

18,200

-

5

MCWE/TTKE-24GB5

R32

25,300

12.90/เบอร์ 5

21,900

 

23,900

-

 

PASSIO  INVERTER (R32)

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 2ปี  คอมเพรสเซอร์ 12 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MYWE/TYKE-09GB5

R32

9,400

18.70/เบอร์ 5

10,500

-

13,000

-

2

MYWE/TYKE-12GB5

R32

12,600

18.30/เบอร์ 5

12,700

-

15,200

-

3

MYWE/TYKE-18GB5

R32

18,200

18.50/เบอร์ 5

19,700

-

22,700

-

4

MYWE/TYKE-24GB5

R32

24,100

19.70/เบอร์ 5

26,400

-

29,400

-

 

                                                     HIGH WALL (R32) 

                                  รับประกันสินค้า  อะไหล่ 2 ปี  คอมเพรสเซอร์  7 ปี

 รุ่นมีเบอร์ 5 คอม SCROLL ไม่แถมท่อ  รุ่นไม่มีเบอร์ 5 คอม ROARY แถมท่อน้ำยา 4 เมตร

ลำดับ

          รุ่น/Model

น้ำยา

  BTU.

  เบอร์ 5

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MCWE/TTKE-306B5

R32

30,000

   เบอร์ 5

36,800

-

41,300

-

2

MCWE/TTKE-306B

R32

30,000

         -

30,900

-

35,400

-

3

MCWE/TTKE-366B

R32

36,000

         -

36,900

-

42,400

-

 

 
Visitors: 192,480