แอร์บ้านขายดี CASPER

CASPER

 

รุ่น FIXED  SPEED  E-Series

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10  ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FEC/CEC-09 TS55

9,212

5 /12.96

9,500

2

FEC/CEC-12 TS55

12,283

5 /13.22

10,500

3

FEC/CEC-18 TS55

17,742

5 /13.22

15,500

4

FEC/CEC-24 TS55

23,543

5 /13.17

19,500

 

รุ่น IOT Smart inverter Series - wifi

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10  ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FIC/CIC 09 TS55

9,212

5 /18.02

12,500

2

FIC/CIC 12 TS55

12,283

5 /19.04

13,500

3

FIC/CIC 18 TS55

18,084

5 /17.40

17,500

4

FIC/CIC 24 TS55

25,248

5 /18.49

22,800

 

Visitors: 252,608