แอร์บ้านขายดี CASPER

CASPER

 

รุ่น FIXED  SPEED  E-Series

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10  ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FEC/CEC-09 TS55

9,212

5 /12.96

7,500

10,000

2

FEC/CEC-12 TS55

12,283

5 /13.22

8,500

11,000

3

FEC/CEC-18 TS55

17,742

5 /13.22

13,500

16,500

4

FEC/CEC-24 TS55

23,543

5 /13.17

18,500

21,500

 

รุ่น IOT Smart inverter Series - wifi

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10  ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FIC/CIC 09 TS55

9,212

5 /18.02

10,500

13,000

2

FIC/CIC 09 TS55

12,283

5 /19.04

11,500

14,000

3

FIC/CIC 09 TS55

18,084

5 /17.40

16,600

19,700

4

FIC/CIC 09 TS55

25,248

5 /18.49

รอสินค้าเข้า

รอสินค้าเข้า

 

Visitors: 243,433