แอร์บ้านขายดี CASPER

 CASPER

Fixed speed E-series R32

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FEC -09 TL55

R32

9,300

13.75/เบอร์ 5

7,400

-

9,900

-

2

FEC -12 TL55

R32

12,500

13.32/เบอร์ 5

8,400

-

10,900

-

3

FEC -18 TL55

R32

18,300

13.40/เบอร์ 5

13,500

-

16,500

-

4

FEC -24 TL55

R32

24,902

13.40/เบอร์ 5

18,500

-

21,500

-

 SMART Inverter  I-Series  (R32)

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FIC -09 TL55

R32

9,200

18.53/เบอร์ 5

10,200

-

12,700

-

2

FIC -12 TL55

R32

12,700

19.35/เบอร์ 5

11,200

-

13,700

-

3

FIC -18 TL55

R32

18,300

18.60/เบอร์ 5

16,500

-

19,500

-

4

FIC -24 TL55

R32

25,000

19.11/เบอร์ 5

22,200

-

25,200

-

 

 

Visitors: 196,250