สั่งซื้อสินค้าตัวเครื่องพร้อมติดตั้ง

 

การสั่งซื้อและการจ่ายเงิน

 

สั่งซื้อสินค้าตัวเครื่องพร้อมติดตั้ง

  • แจ้งชื่อ ที่อยู่ติดตั้ง  เบอร์โทรติดต่อ  นัดวันให้ช่างเข้าไปทำการส่งสินค้าพร้อมติดตั้ง(รบกวนลูกค้านัดวันที่สะดวก มีเวลาอยู่ดูหน้างานเอง เพื่อจะได้ไม่มีปัญหา)
  • ช่างส่งสินค้าเครื่องเข้าทำการติดตั้ง  ลูกค้าตรวจรับสินค้า  ดูใบรับประกันสินค้า  ดูใบส่งของยี่ห้อ / รุ่น / ราคา ตรงตามที่ตกลงสั่งซื้อ  เซ็นรับช่องผู้รับสินค้า  (ถ้าไม่ตรงลูกค้าไม่ต้องรับสินค้า  ตีกลับได้เลย)
  • ช่างติดตั้งเสร็จส่งงานลูกค้าตรวจงานติดตั้ง  ทดลองการทำงานตัวเครื่อง  และจ่ายเงินกับช่างที่หน้างานได้เลย  

                -  กรณีมีส่วนเกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม คิดเพิ่มตามส่วนที่เกินวัดตามหน้างานจริง

                -  ก่อนการติดตั้งช่างจะแจ้งตำแหน่งและรายละเอียดการติดตั้งล่วงหน้ากับลูกค้าก่อนทุกครั้ง

                -  ถ้าติดตั้งไปแล้วลูกค้าจะไม่สามารถ ขอเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนตัวเครื่องได้ (กรณีลูกค้าไม่ได้อยู่ดูหน้างานเองต้องแจ้งคนที่อยู่ดูให้ชัดเจนเพราะถ้าทางร้านติดตั้งไปแล้วจะไม่ได้แก้ไขให้ถ้าให้เปลี่ยนตำแหน่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนนี้ราคาเทียบเท่ากับการติดตั้งใหม่

 

การรับประกันหลังการติดตั้ง

          ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าพร้อมกับติดตั้งเครื่องจากที่ร้าน  ทางร้านรับประกันการติดตั้ง  1  ปี  กรณีมีปัญหา

          เรื่องการใช้งานทางร้านจะจัดส่งช่างเข้าไปทำการตรวจสอบแก้ไข  ถ้าเกิดจากการติดตั้งช่างจะแก้ไข

          ทันที ณ วันที่เข้าไป   ถ้าเกิดจากตัวเครื่องทางร้านก็จะประสานงานแจ้งปัญหาตัวเครื่องกับศูนย์บริการ

          บริษัทผู้ผลิตสินค้าให้กับลูกค้า  ( การนัดเข้าไปแก้ไขตัวสินค้าหรือการเคลมสินค้าต้องเป็นไปตามที่

          โรงงานกำหนด ) ราคานี้ไม่รวมการบริการเซอร์วิสล้าง  ถ้าล้างมีค่าบริการเครื่องละ 400  บาทขึ้นไป

 

หมายเหตุ :  ทางร้านขอถือว่าได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบแล้ว

          กรณีในระหว่างยังอยู่ในการรับประกันการติดตั้งของทางร้าน  ลูกค้าให้ช่างที่อื่น ซึ่งไม่ใช่ช่างที่ร้าน

         เข้ามากระทำการใดกับตัวเครื่องที่ติดตั้ง  ซึ่งยังอยู่ในการรับประกันการติดตั้งในปีแรก (ยกเว้นช่างศูนย์

        บริการที่เข้ามาแก้ไขตัวเครื่องกรณีเครื่องมีปัญหา)  ไม่ว่าจะเป็นย้ายเครื่อง  ล้างเครื่อง  ซ่อมเครื่อง  

        ทางร้านจะขอตัดสิทธิ์การรับประกันการติดตั้งกับลูกค้าทันทีและถ้ามีความประสงค์ให้ทางร้านส่งช่างเข้า

        มาทำการดูแลแก้ไขในกรณีช่างที่อื่นมาทำไว้และทิ้งปัญหา จะมีค่าใช้จ่ายตามราคาที่แจ้งซ่อมทันที

 

               ******   ทางร้านจะถือว่าลูกค้าได้กระทำการผิดเงื่อนไข ข้อตกลงกับที่ร้าน   ******

 

 

Visitors: 222,588