สั่งซื้อเฉพาะสินค้าตัวเครื่อง

       

 

                    การสั่งซื้อและการจ่ายเงิน

สั่งซื้อเฉพาะสินค้าตัวเครื่อง

1.        ลูกค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 

-  ซื้อสินค้าตัวเครื่องโดยลูกค้าเข้ามารับสินค้าเองที่ร้านและจ่ายเงินค่าสินค้าที่ร้าน

 

-  ซื้อสินค้าตัวเครื่องโดยให้จัดส่ง  จะมีค่าส่งสินค้า  500  บาทต่อครั้ง  แจ้งชื่อ-ที่อยู่ 

   เบอร์โทรติดต่อ และแจ้งการจ่ายเงิน จะมีมัดจำล่วงหน้า  1,000  บาทต่อชุด  แจ้งการ

   จ่ายมัดจำทาง Line ID : sjair   ส่วนคงเหลือจ่ายตอนที่รับสินค้ากับพนักงาน

 

ลูกค้าต่างจังหวัด  ซื้อสินค้าตัวเครื่องโดยให้จัดส่ง  

-  มีค่าส่งสินค้าจากที่ร้านไปยังบริษัทขนส่ง  500  บาทต่อครั้ง

   (กำหนดจำนวนไม่เกิน 10 เครื่อง/ครั้ง) 

 

-  มีค่าขนส่งตามราคาของบริษัทขนส่งคิดจากต้นทาง  กทม. ถึงปลายทางที่ให้ส่ง 

   (ค่าบริการส่วนนี้ไม่ใช่ค่าขนส่งของที่ร้านคิดแต่เป็นค่าขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชนเค้าคิด 

    ค่าบริการจัดส่ง  ลูกค้าจ่ายค่าขนส่งปลายทางวันรับสินค้ากับพนักงาน)  

 

-  ลูกค้าให้ชื่อ-ที่อยู่ที่จัดส่ง เบอร์โทรติดต่อ และโอนค่าสินค้า ล่วงหน้าก่อนการส่งสินค้า 1 วัน  

    แจ้งยืนยันการโอนเงินทาง Line ID : sjair  และเมื่อทาร้านได้รับค่าสินค้าแล้วทางร้านจะรีบ

    ดำเนินการจัดส่งให้และแจ้งเอกสารใบส่งของให้ลูกค้าทราบทันที

 

การรับประกันสินค้า

ลูกค้าที่สั่งซื้อเฉพาะเครื่อง  จะรับประกันสินค้าโดยโรงงานผู้ผลิตสินค้าโดยตรง  (เหมือนกับการรับประสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป)   ตามรายละเอียดของใบรับประกันที่แนบไปกับสินค้าตัวเครื่อง

 

 

Visitors: 222,588