แอร์บ้านขายดี SHARP

SHARP

Catalog : http://www.sharpthai.co.th/product_detail.aspx?l=th&p=257&c=2&sc=5 

                                 Plama Custer

                                        รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ รุ่น/Model PR  น้ำยา   BTU.    EER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 AH-PF 10 R32  9,559   11.94/เบอร์ 5 10,000 - 12,500 -
2 AH-PF 13 R32  12,384   11.94/เบอร์ 5 12,000 - 14,500 -
3 AH-PF 19 R32  18,633   11.90/เบอร์ 5 19,000 - 22,000 -
4 AH-PR 24 R410A  21,372   11.62/เบอร์ 5 25,000 - 28,500 -

Catalog : http://www.sharpthai.co.th/product_detail.aspx?l=th&p=367&c=2&sc=5  

                         PFX - Series Inverter

                                 รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ  รุ่น/Model น้ำยา  BTU.  SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 AH-PFX 10 R32 8,860 18.83/เบอร์ 5 15,400 - 17,900 -
2 AH-PFX 13 R32 12,124 18.42/เบอร์ 5 17,800 - 20,300 -
3 AH-PFX 19 R32 18,600 19.14/เบอร์ 5 24,900 - 27,900 -
4 AH-PFX 24 R32 20,770 18.56/เบอร์ 5 30,500 - 33,500 -

 

 

Visitors: 107,940