แอร์บ้านขายดี MITSUI CHOFU

 MITSUI CHOFU 


รุ่น มอก. (ไม่มีเบอร์ 5)

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5  ปี

ลำดับ

รายการ/Model

รุ่น

เบอร์ /Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MS/MU-13 EC

12,000

-

7,800

10,300

2

MS/MU-18 EC

18,000

-

12,900

15,900

3

MS/MU-24 EC

24,000

-

14,900

17,900


 

รุ่น เบอร์ 5

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 12  ปี

(ยกเว้น รุ่น 12000 บีทียูรับประกัน  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5  ปี)

ลำดับ

รายการ/Model

รุ่น

เบอร์ /Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MS/MU-13 FCT

12,000

5

8,800

11,300

2

MS/MU-18 FCT

18,000

5

13,900

16,900

3

MS/MU-24 FCT

24,000

5

18,900

21,900


หมายเหตุ :

ค่าบีทียูอาจจะไม่ตรงตามรุ่น ซึ่งจะมีรายละเอียดแจ้งตามใบรับประกันสินค้าและใบแปะหน้าเครื่อง

Visitors: 243,101