แอร์บ้านขายดี MITSUI CHOFU

  MITSUI CHOFU                                    มอก.

                                   รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ       รุ่น/Model   น้ำยา   BTU.    EER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1  MS-13 EC/MU-13 EC   R32  12,000  11.60/ มอก. 7,500  -  9,900  - 
       เบอร์ 5
        


                                   รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 12 ปี
ลำดับ       รุ่น/Model   น้ำยา   BTU.    EER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MS-10FCT/MU-10CST   R22  9,100   12.21/เบอร์ 5 หมด   หมด  
2 MS-13FCT/MU-13CST   R32  12,358   12.50/เบอร์ 5 8,500 - 11,000 -
3 MS-18FCT/MU-18CST   R32  18,100   12.41/เบอร์ 5 14,700 - 17,700 -
4 MS-25FCT/MU-25CST   R32  25,100   12.20/เบอร์ 5 20,500 - 23,500 -

 Visitors: 90,519