แอร์บ้านขายดี CARRIES

CARRIER

catalog : http://www.carrier.co.th/products/carrier/dl/42SAE_catalog.pdf   

                       42HFE-SERIER

                                     รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ     รุ่น/Model   น้ำยา    BTU.    EER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42HFE/38HFE-010   R32   9,347   12.13/เบอร์ 5 9,900 - 12,400 -
2 42HFE/38HFE-012   R32   12,162   12.15/เบอร์ 5 10,900 - 13,400 -
3 42HFE/38HFE-018   R32   18,652   11.24/เบอร์ 5 15,900 - 18,900 -
4 42HFE/38HFE-025   R32   24,015   12.32/เบอร์ 5 20,900 - 23,900 -catalog : http://www.carrier.co.th/products/carrier/dl/42TVG_catalog.pdf  

                   Standard Inverter

                                  รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี
ลำดับ    รุ่น/Model  น้ำยา   BTU.    SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 38TVG 010-703  R410A  9,492    16.31/เบอร์ 5 11,900 - 14,400 -
2 38TVG 013-703  R410A  12,492   17.70/เบอร์ 5 14,900 - 17,400 -
3 38TVG 016-703  R410A  15,304   17.16/เบอร์ 5 17,500 - 20,500 -
4 38TVG 018-703  R410A  17,216   17.41/เบอร์ 5 19,700 - 22,700 -

 

Visitors: 76,688