แอร์บ้านขายดี CARRIER

CARRIER

รุ่น LUNA  - HIWALL FIXED SPEED (AAF) NEW 2020

สินค้ารับประกันอะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 7 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42/38AAF-010

9,200

5* /13.96

10,800

2

42/38AAF-013

12,000

5 /13.31

11,800

3

42/38AAF-018

18,400

5 /13.10

17,300

4

42/38AAF-025

25,200

5 /13.34

22,900

  

   

รุ่น  RANGER - HIWALL FIXED SPEED (ABF) NEW 2020

สินค้ารับประกันอะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 7 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42/38ABF-010

9,400

5* /14.64

10,600

2

42/38ABF-013

12,200

5 /13.07

11,600

3

42/38ABF-018

18,300

5 /13.17

16,900

4

42/38ABF-025

25,000

5 /13.38

22,700


 

รุ่น EVEREST SERIES

สินค้ารับปรรุ่น EVEREST SERIES

สินค้ารับประกันอะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 7 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42/38TSGS-010

9,200

5 /13.58

11,600

2

42/38TSGS-013

12,200

5 /13.45

12,600

3

42/38TSGS-018

18,000

5 /13.44

17,200

4

42/38TSGS-025

24,200

5* /14.19

22,900

 

รุ่น  GEMINI SERIES   ระบบ INVERTER

สินค้ารับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42/38TEVGB-010

8,500

5 /16.45

11,700

2

42/38TEVGB-013

12,000

5 /16.24

13,700

3

42/38TEVGB-018

18,000

5*/17.57

19,300

4

42/38TEVGB-024

20,400

5 /16.50

23,400

5

42/38TEVGB-028

25,200

5*/18.97

28,000


 

รุ่น  EXPLORER SERIES   ระบบ INVERTER

สินค้ารับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42/38TVGS-010

9,200

5 /17.16

13,000

2

42/38TVGS-013

12,200

5*/19.38

15,000

3

42/38TVGS-016

15,300

5*/18.63

17,300

4

42/38TVGS-018

18,000

5**/20.78

20,700

5

42/38TVGS-024

20,400

5**/20.85

24,600

  

รุ่น  X-INVERTER   SERIES   ระบบ INVERTER

สินค้ารับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42/38TVAA-010

9,200

5***/24.00

15,200

2

42/38TVAA-013

12,200

5***/22.50

17,100

3

42/38TVAA-018

18,000

5**/20.81

22,900

4

42/38TVAA-024

21,000

5**/20.88

27,900

5

42/38TVAA-028

25,200

5*/19.80

31,200

6

42/38TVAA-030

27,200

5*/18.60

37,500

7

42/38TVAA-033

30,000

5*/18.90

39,900

8

42/38TVAA-036

36,000

5*/17.60

42,900

 
Visitors: 255,340