แอร์บ้านขายดี CARRIER

CARRIER

catalog : http://www.carrier.co.th/products/carrier/dl/42SAE_catalog.pdf   

                           42HFE-SERIER

                                     รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ     รุ่น/Model   น้ำยา    BTU.    EER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42HFE/38HFE-010   R32   9,347   12.13/เบอร์ 5 9,500 - 11,900 -
2 42HFE/38HFE-012   R32   12,162   12.15/เบอร์ 5 10,500 - 13,000 -
3 42HFE/38HFE-018   R32   18,652   11.24/เบอร์ 5 15,900 - 18,900 -
4 42HFE/38HFE-025   R32   24,015   12.32/เบอร์ 5 20,900 - 23,900 -

    catalog : http://www.carrier.co.th/products/carrier/dl/42TSGS_catalog.pdf

                         EVEREST-SERIER

                                     รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 7 ปี
ลำดับ     รุ่น/Model   น้ำยา    BTU.    EER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TSGS 010-703   R32   9,386   13.58/เบอร์ 5 9,800 - 12,300 -
2 42TSGS 013-703   R32   13,340   13.51/เบอร์ 5 11,900 - 14,400 -
3 42TSGS 018-703   R32   18,827   13.44/เบอร์ 5 14,900 - 17,900 -
4 42TSGS 025-703   R32   24,329   14.18/เบอร์ 5 21,500 - 24,500 -

catalog :  http://www.carrier.co.th/products/carrier/dl/42TVGS_catalog.pdf 

                         Explorer Inverter

                                  รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี
ลำดับ    รุ่น/Model  น้ำยา   BTU.    SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TVGS 010-703  R32  9,536    17.16/เบอร์ 5 11,400 - 13,900 -
2 42TVGS 013-703  R32  12,477   19.38/เบอร์ 5 13,400 - 15,900 -
3 42TVGS 016-703  R32  15,790   18.63/เบอร์ 5 15,700 - 18,500 -
4 42TVGS 018-703  R32  18,000   20.78/เบอร์ 5 18,800 - 21,800 -
5 42TVGS 024-703  R32  20482   20.85/เบอร์ 5 22,900 - 25,900 -

  

                                                                     catalog :   http://www.carrier.co.th/products/carrier/dl/42TEVGB_catalog.pdf

                         Giemini Inverter

                                  รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี
ลำดับ    รุ่น/Model  น้ำยา   BTU.    SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TEVGB 010-703  R32  8,500    16.50/เบอร์ 5 10,300 - 12,800 -
2 42TEVGB 013-703  R32  11,900   16.20/เบอร์ 5 12,300 - 14,800 -
3 42TEVGB 018-703  R32  17,000   17.60/เบอร์ 5 17,500 - 20,500 -

 

Visitors: 90,518