ค่าติดตั้งแบบสี่ทิศทาง(CASSETTE TYPE)

 

ค่าติดตั้ง แอร์แบบ  สี่ทิศทาง  Cassette Type

ขนาดบีทียู

ราคา/บาท

สายไฟ

เบรกเกอร์

การเดินท่อ

รับประกัน

9,000 - 13,000

4,000

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

30 วัน

18,000 - 24,000

5,500

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

30 วัน

30,000 - 33,000

6,000

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

30 วัน

36,000 - 38,000

7,000

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

30 วัน

40,000 - 42,000

8,000

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

30 วัน

45,000 - 56,000

9,000

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

30 วัน

60,000

12,000

10เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

30 วัน

หมายเหตุ : ค่าบริการอาจจะเปลี่ยนแปลงตามระยะทางตัวย้ายจะแพงกว่าเพราะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์การติดตั้งใหม่หมด กระบวนการจะยากกว่าเพราะต้องตรวจเช็คระบบน้ำยา และไม่มีท่อน้ำยามากับเครื่อง ถ้าเครื่องที่ใช้ระบบไฟ 380 v. ทางลูกค้าต้องให้ช่างติดตั้งสายเมนท์ไฟ 380 v.ไว้ให้ยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (เพราะราคานี้ไม่รวมเมนท์ไฟ 380 v.)

 

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ  สี่ทิศทาง Cassette Type (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียู

ท่อน้ำยา

สายไฟ

กรีดปูนฝังท่อ

9,000 - 12,000

400 บาท

45 บาท

450 บาท

18,00 - 24,000

500 บาท

60 บาท

450 บาท

30,000 - 33,000

600 บาท

60 บาท

450 บาท

36,000 - 38,000

700 บาท

80 บาท

450 บาท

40,000 - 42,000

750 บาท

80 บาท

450 บาท

48,000 - 56,000

800 บาท

100 บาท

450 บาท

60,000

1,000 บาท

100 บาท

450 บาท

หมายเหตุ : ค่าบริการอาจจะเปลี่ยนแปลงตามระยะทางตัวย้ายจะแพงกว่าเพราะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์การติดตั้งใหม่หมด กระบวนการจะยากกว่าเพราะต้องตรวจเช็คระบบน้ำยา และไม่มีท่อน้ำยามากับเครื่อง ถ้าเครื่องที่ใช้ระบบไฟ 380 v. ทางลูกค้าต้องให้ช่างติดตั้งสายเมนท์ไฟ 380 v.ไว้ให้ยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (เพราะราคานี้ไม่รวมเมนท์ไฟ 380 v.)

 

Visitors: 209,610