ค่าติดตั้งแบบตั้ง/แขวน

 

ค่าติดตั้ง แอร์ใหม่แบบตั้ง/แขวน 

ขนาดบีทียู

ราคา/บาท

สายไฟ

เบรกเกอร์

การเดินท่อ

ท่อน้ำทิ้ง

ขาวางคอม

รับประกัน

9,000 - 13,000

3,000

10เมตร

1ชุด

4 เมตร

4 เมตร

ขายาง

1 ปี

18,000

3,500

10เมตร

1ชุด

4 เมตร

4 เมตร

ขายาง

1 ปี

25,000

3,500

10เมตร

1ชุด

4 เมตร

4 เมตร

ขายาง

1 ปี

30,000 - 36,000

5,500

10เมตร

1ชุด

4 เมตร

4 เมตร

ขายาง

1 ปี

38,000 - 42,000

6,500

10เมตร

-

4 เมตร

4 เมตร

ขายาง

1 ปี

45,000 – 60,000

9,000

10เมตร

-

4 เมตร

4 เมตร

ขายาง

1 ปี

หมายเหตุ : ค่าบริการอาจจะเปลี่ยนแปลงตามระยะทาง กรณีลูกค้าต่างจังหวัดจะมีค่าเดินทางเพิ่มตามระยะทางที่ไปติดตั้งหรือไปส่งเครื่อง ถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลไม่มีค่าเดินทางเพิ่ม ถ้าเครื่องที่ใช้ระบบไฟ 380 v. ทางลูกค้าต้องให้ช่างติดตั้งสายเมนท์ไฟ 380 v.ไว้ให้ยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (เพราะราคานี้ไม่รวมเมนท์ไฟ 380 v.)

ค่าติดตั้ง แอร์เก่า หรือย้าย แบบตั้ง/แขวน

ขนาดบีทียู

ราคา/บาท

สายไฟ

เบรกเกอร์

การเดินท่อ

ท่อน้ำทิ้ง

ขาวางคอม

รับประกัน

9,000 - 13,000

4,000

10เมตร

1ชุด

เมตร

เมตร

ขายาง

3 เดือน

18,000

4,500

10เมตร

1ชุด

เมตร

เมตร

ขายาง

3 เดือน

25,000

4,500

10เมตร

1ชุด

เมตร

เมตร

ขายาง

3 เดือน

30,000 - 36,000

6,500

10เมตร

1ชุด

เมตร

เมตร

ขายาง

3 เดือน

38,000 - 42,000

7,500

10เมตร

-

เมตร

เมตร

ขายาง

3 เดือน

45,000 – 60,000

10,000

10เมตร

-

เมตร

เมตร

ขายาง

3 เดือน

หมายเหตุ : ค่าบริการอาจจะเปลี่ยนแปลงตามระยะทาง กรณีลูกค้าต่างจังหวัดจะมีค่าเดินทางเพิ่มตามระยะทางที่ไปติดตั้งหรือไปส่งเครื่อง ถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลไม่มีค่าเดินทางเพิ่ม ถ้าเครื่องที่ใช้ระบบไฟ 380 v. ทางลูกค้าต้องให้ช่างติดตั้งสายเมนท์ไฟ 380 v.ไว้ให้ยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (เพราะราคานี้ไม่รวมเมนท์ไฟ 380 v.)

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบตั้ง/แขวน (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียู

ท่อน้ำยา

สายไฟ

กรีดปูนฝังท่อ

9,000 - 17,000

350 บาท

50 บาท

450 บาท

18,000 - 25,000

450 บาท

50 บาท

450 บาท

30,000 - 36,000

600 บาท

80 บาท

450 บาท

38,000 - 40,000

700 บาท

80 บาท

450 บาท

42,000 - 48,000

800 บาท

100 บาท

450 บาท

50,000 – 60,000

1,000 บาท

100 บาท

450 บาท

60,000 - 80,000

แจ้งราคา

แจ้งราคา

450 บาท

80,000 - 120,000

แจ้งราคา

แจ้งราคา

450 บาท

150,00 - 200,000

แจ้งราคา

แจ้งราคา

450 บาท

Visitors: 209,610