แอร์บ้านขายดี ประกอบ FANCOIL แบบผนัง

แฟนคอยล์ แบบติดผนัง  

SUPER COOL  

    

  เป็นแฟนคอยล์ ยี่ห้อเดียวที่มีรับประกันสินค้า  อะไหล่ไฟฟ้า 2 ปี แผงคอยล์เย็น 2 ปี (กรณีแผงรั่วภายใน 2 ปีเท่านั้น)  

  รับประกันเฉพาะแฟนคอยล์  ไม่ครอบคลุมส่วนอื่น ๆ ตามเงื่อนไขโรงงานที่ระบุในใบรับประกันสินค้า  

ราคาแฟนคอยล์ (เฉพาะคอยล์เย็นตัวใน) :

แอร์ติดผนัง  ขนาด 12,000 บีทียู  ราคา 3,500  บาท

แอร์ติดผนัง  ขนาด 18,000 บีทียู  ราคา 4,500  บาท

แอร์ติดผนัง  ขนาด 24,000 บีทียู  ราคา 5,500  บาท

แอร์ติดผนัง  ขนาด 33,000 บีทียู  ราคา 7,900  บาท 

หมายเหตุ:    มีแบบรีโมทไร้สายแบบเดียว

 

ราคาค่าติดตั้งแฟนคอยล์แบบติดผนัง :

ขนาด     9,000-13,000 BTU.  ราคา   3,500  บาท

ขนาด   16,000-20,000 BTU.  ราคา   4,500  บาท

ขนาด   24,000-28,000 BTU.  ราคา   5,500  บาท

ขนาด    30,000-35,000 BTU.  ราคา   6,500  บาทหมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคารวมค่าแรง,ค่าน้ำยา,ค่ารื้อถอดตัวเก่าในการเปลี่ยนแฟนคอยล์

และติดตั้งตัวแฟนคอยล์ตัวใหม่ เข้าไปเชื่อมต่อเข้าระบบการทำงานของเครื่อง

(ถ้ากรณีให้ติดตั้งใหม่เดินท่อใหม่หรือย้ายตำแหน่งติดตั้ง  สำหรับขนาด 9000-35000 บีทียู

ระยะเดินท่อน้ำยาไม่เกิน 4 เมตรถ้าเกินคิดเพิ่มเมตรละ 500-700 บาทตามขนาดค่าบีทียู)  เงื่อนไขการรับประกัน : 

รับประกันเฉพาะงานการติดตั้ง 3 เดือนหรือ 90 วันนับจากวันที่ติดตั้ง 

( ไม่ได้รับประกันตัวเครื่องของลูกค้า กรณีเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน ) 

ไม่รับเปลี่ยนคอยล์เย็นที่มีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี

หมายเหตุ :  ราคานี้เป็นราคาพิเศษแล้วไม่สามารถมีส่วนลดเพิ่มได้  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

 

Visitors: 350,023